Islamske teme

NE MOŽE SVAKO LIJEČITI OD DŽINA. UČAČI MORAJU IMATI OVE OSOBINE: – POŽELJNO JE DA BUDE OŽENJEN, ZATIM…

NE MOŽE SVAKO LIJEČITI OD DŽINA. UČAČI MORAJU IMATI OVE OSOBINE: – POŽELJNO JE DA BUDE OŽENJEN, ZATIM…

Koje se osobe mogu baviti liječenjem sihira i džinna:

Svjesni smo mnogih priča i pitanja na ovu temu. Mnogi su spremni dati odgovor iz svoje neke perspektive, no upoznajmo prave osobine učača rukje, koji liječi od džinskog napada, a koji se temelji na islamskim principima:
Ispravni učač treba da ima sljedeće osobine:

1.Čistu svjetlu akidu,vjerovanje,kao prve generacije,selef.
2.Mora iskreno praktikovati tewhid u riječima i djelima.
3.Mora vjerovati da je Kur’an taj koji utječe na džine i šejtane.
4.Treba poznavati džinski i šejtanski svijet.
5.Mora znati šejtanske prilaze čovjeku.Pogledaj šejhul-islama Ibn Tejmijju rahimehullah,kako je postupio kada mu je džinica rekla da će izaći zbog njega! Rekao je da ne izlazi zbog njega već zbog pokornosti Allahu i Poslaniku. Da šejh nije znao šejtanove prilaze čovjeku ne bi to rekao.
6.Poželjno je da bude oženjen.
7.Treba se kloniti grijeha, a inače šejtan ovlada ljudima putem grijeha.
8.Treba biti u stalnoj pokornosti kojom ponižava šejtana.
9.Trebao bi stalno zikriti. Zikr je neprobojan štit od prokletog šejtana. To će uraditi samo ako zna Poslanikov s.a.v.s. zikr i dove: dova prilikom ulaska i izlaska iz kuće, izlaska i ulaska u džamiju, kad se čuju pijetlovi, magarci, ulaska u prevozno sredstvo, pri viđenju mlađaka i sl.
10.Mora biti iskren kada liječi
11.Treba se zaštiti na način naveden po islamskim propisima.

Ukratko što je čovjek bliži Allahu Azze we Dzelle, jači je i dalji od šejtana, štaviše, ima veći utjecaj na njega. I znaj, ako savladaš sebe i svog šejtana druge ćeš savladati lakše, ako ne uspiješ savladati, druge će biti puno teže.

Izvor: وقاية الإنسان من الجن والشيطان – وحيد عبد السلام بالي

Related Articles

Back to top button