Islamske teme

Nećeš biti plemenit dok ne budeš pravedan prema svome protivniku kao i prema samom sebi

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Jedan čovjek je došao da se parniči sa hazreti Alijom, radijallahu anhu, pred hazreti Omerom, radijallahu anhu, koji je tada bio halifa, pa je halifa Omer, radijallahu anhu, pozvao čovjeka njegovim imenom i rekao mu: ”Sjedi tu i tu”, a zatim se obratio hazreti Aliji, rekavši: ”O Ebul-Hasane, sjedi pored svoga protivnika.”

Hazreti Alija je sjeo pored svog parničara, a kada je rasprava završena, čovjek je otišao svojim putem, a Alija se vratio na svoje mjesto crven u licu.

Hazreti Omer je primijetio promjenu na njegovom licu, pa mu je rekao: ”Vidim promjenu na tvom licu, da možda nisi ljut zbog onoga što se desilo?”

”Jesam”, odgovorio je hazreti Alija.

Hazreti Omer je upitao: ”A šta te je to naljutilo?”

Hazreti Alija, rekao je: “Naljutilo me je to što si me pred mojim protivnikom pozvao nadimkom, Ebul-Hasan, a njega si pozvao njegovim imenom.”

Tada je hazreti Omer zagrlio hazreti Aliju i poljubio ga u glavu, rekavši: ”Vi ste mi (tj. porodica Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem) umjesto mojih roditelja! Allah nas je uputio preko vas (preko Allahovog Poslanika koji je iz vaše porodice) i izveo iz tmina na svjetlo.”

Zaista, insan ne zna čemu više da se divi u ovoj priči.

Podanicima koji se parniče sa zetom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim bliskim ashabom, potpuno sigurni da im se neće ni trun nepravde učiniti i da će se presuditi u njihovu korist ako budu u pravu.

Ili halifi Omeru, radijallahu anhu, koji ne pravi razliku među ljudima prilikom parničenja i suđenja, jer svi su oni manji od istine. I pored Omerove neizmjerne ljubavi i poštovanja prema hazreti Aliji, on se jednako odnosi prema obojici parničara, jer su ljudi jednaki pred zakonom.

Ili hazreti Aliji, radijallahu anhu, koji se ljuti zbog toga što ga halifa poziva njemu najdražim nadimkom pred njegovim protivnikom u sporu, jer je smatrao da ga time stavlja u privilegiran položaj u odnosu na njegovog protivnika.

Čovjek neće dostići stepen plemenitosti sve dok ne bude objektivan prema svome protivniku kao i prema sebi, i dok ne bude zadovoljan istinom i pravdom prema sebi, kao što je zadovoljan istinom i pravdom prema drugima.

Neko ti priča o jednakim mogućnostima i šansama, a na prvi posao za koji se prijavi, ode da traži vezu. Pravda nisu kitnjaste riječi, već mali životni postupci koji prvo počinju kod kuće, a zatim vas prate gdje god da krenete.
Izvor:saff.ba

Related Articles

Back to top button