Zanimljivosti

Nevjerovatni san sultana Mehmeda Fatiha noć prije osvajanja Bosne koji je postao java

U jednom od hadisa Muhammed a. s. je rekao: Zaista ce Konstantinopolj (Carigrad-Istanbul) biti osvojen. Divan li je taj osvajač, divna li je njegova vojska.

Osam stoljeća poslije, potvrdit će se istinitost riječi Muhammeda a. s.

Naime, u ranu zoru 29. maja 1453 godine topovi sultana Mehmeda El-Fatiha najavili su kraj tadašnje prijestolnice Istočnog Rimskog Carstva i Vaseljenske patrijaršije i etabliranje budućeg Istanbula (Islam bul- cvijet islama). Nevjerovatan vojnički poduhvat sultan Mehmed ostvario je u njegovoj dvadesetoj godini.

Deset godina poslije, El-Fatih (Osvajač) proširit će Osmansko Carstvo i na Bosnu i tako u srce Balkana donijeti islam… Postoje sigurne pripovijesti da je noć prije ulaska u Bosnu sultan Mehmed El-Fatih usnio san u kojem je vidio vatru i oko nje trojicu časnih ashaba, kasnijih halifa: Ebu Bekra, Osmana i Aliju. Kad se probudio, pitao je šejha Akšemsudina da mu rastumači značenje ovog sna.

Evo šta mu je šejh odgovorio:

Related Articles

Back to top button