Islamske teme

Nikad ne izostavljaj vitr-namaz!

Nekada čovjeka savlada umor, a nekad ga prevari šejtan, oteža mu i ulijeni ga, pa ode na spavanje a da nije klanjao nijedan rekat vitr-namaza, možda ne znajući kakvo dobro propušta. Nikad ne ostavljaj vitr-namaz! Ako želiš, klanjaj ga kao što klanjaš u ramazanu, tj. jedanaest rekata, i to je veliko dobro za tebe, a ako klanjaš i manje od toga, i tada si na dobitku, pa čak i onda kada klanjaš jedan rekat vitra poslije jacije. Ali, nikad ga nemoj izostavljati!

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “O vitr-namazu ne vodi računa osim vjernik.” Tako mi Allaha, vitr-namaz ustrajno klanja onaj u čijem se srcu nastanio istinski iman, a onaj čiji je iman manjkav, ne vodi računa o vitr-namazu i ne klanja ga redovno. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allah vam je dodao još jedan namaz, pa ga klanjajte između jacije i sabaha (tj. vitr-namaz).”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Držite se noćnog namaza, jer u njemu se nalazi snaga onih dobrih prije vas, njime se približavate svome Gospodaru, on je iskup za loša djela i štit od grijeha.” Pazi da ne propustiš vitr-namaz i klanjaj makar jedan rekat odmah nakon jacija-namaza! Ako klanjaš tri rekata vitr-namaza, to je bolje, ako klanjaš pet rekata, to je još bolje, a ko poveća broj rekata, bit će mu uvećana nagrada, ali je bitno da te duša ne savlada pa da ne klanjaš makar jedan rekat odmah nakon jacije, tako da ti se svaku noć upiše da si klanjao noćni namaz.

Sa predavanja dr. Muhammeda el-Arifija
Obrada: Youtube kanal: El-Qamer
Pripremio i prilagodio: Islamski portal NUM

Related Articles

Back to top button