Islamske teme

Kako da zaradite 2500 dobrih djela u jednom danu?

Znate li kako da u jednom danu zaradite 2500 dobrih djela, i to na veoma jednostavan i lahak način?

Poslušajte slijedeći savjet Muhammeda, s.a.v.s., i pročitano primijenite u praksi.

Abdullah ibn ‘Amr, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: ”Imaju dvije lahke stvari, koje malo ko od ljudi čini, a one će onoga, ko ih bude ustrajno činio, uvesti u džennet.”

”Koje su to dvije stvari, Allahov Poslaniče?” – upitali su ashabi.

”Da poslije svakog propisanog namaza, po deset puta kažete ”Subhanallah”, ”Allahu ekber” i ”Elhamdulillah”, i da, kada krenete u postelju, iste ove riječi proučite 100 puta (33, 34, 33), što je ukupno 250 dobrih djela, a na vagi će vrijediti kao 2500. Ko od vas može, u toku jednog dana i noći, uraditi 2500 loših djela (pa da mu to pobriše njegova dobra djela)?”, odgovorio je on.

”A kako to da mali broj ljudi radi ove dvije stvari, iako su lahke?” – upitali su ashabi ponovo.

”Pa tako što vas šejtan poslije namaza i prije spavanja zaposli raznim stvarima i zaboravite ih uraditi.” – odgovori Poslanik,s.a.v.s..

(Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga: Ahmed, 6498., Buharija u ”Edebu-l-mufredu”, br. 1216., Ebu-Davud, 1502., Ibn Madže, 926.,)

Ovo je divan savjet za sve nas. Nemojte da nas šejtan zabavi drugim stvarima pa zaboravimo učiti Kur’an i spominjati Allaha.

Za Akos.ba piše: Nedim Botić

Izvor: akos.ba

Related Articles

Back to top button