Poučne priče

O Allahu podari mi prijatelja…

Nemojmo zanemariti ovu priču, zaronimo se u nju i oživimo dijelove ove priče onoliko koliko možemo, a iz onih dijelova koje ne možemo oživjeti makar uzmimo pouku.
U to davno blagoslovljeno vrijeme, Allah, s.v.t., je razgovarao sa ovim čudesnim bićem, Musaom, a.s.,. Zamislite Allah, s.v.t., je razgovarao lično sa Musaom, a.s., Allah!
U ovom mubarek razgovoru, Allah, s.v.t., pokazuje Musau šta se može dogoditi ukoliko je Allah, s.v.t., na njegovoj strani. On ga je naučio vrijednu lekciju o moći Allaha, s.v.t., nad Njegovim stvorenjima. On uzima jednostavan štap i izvodi nezamislivo čudo (vidi sura Taha). On pokazuje Musau, a.s., da sa Allahom, s.v.t., na njegovoj strani, čak i kad misle da nemaju ništa, On može učiniti da imaju sve.

Nakon što mu je Allah, s.v.t., pokazao djelić nezamislive snage njegovog Gospodara, Allah, s.v.t., mu daje težak zadatak. Zadatak od kojeg bi mnogi zazirali, naročito ukoliko pomisle da to moraju sami uraditi. Musa, a.s., s druge strane je znao da je Allah, s.v.t., na njegovoj strani, i da će rezultati i efekti biti samo od Allaha, s.v.t.

“Idi faraonu jer je u zlu svaku mjeru prevršio!”

“Gospodaru moj,” – reče Musa – “učini prostranim prsa moja

i olakšaj zadatak moj;

odriješi uzao sa jezika moga

da bi razumjeli govor moj

Musa, a.s., nije odbio zadatak koji mu je njegov Gospodar dao, već je prije svega tražio od Njega pomoć. Onda Musa, a.s., je uradio nešto jako smisleno, što mi često previdimo.

Allah, s.v.t., nam kaže da je Musa, a.s., rekao:

i podaj mi za pomoćnika iz porodice moje

Haruna, brata mog;

osnaži me njime

i učini drugom u zadatku mome,

da bismo Te mnogo hvalili

i da bismo Te mnogo spominjali,

Ti, uistinu, znaš za nas.”

“Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa!” – reče On – ..( Sura Taha, 24-36. ajet)

Šta je Musa uradio? On je tražio pratioca, a onda nam je rekao šta je zapravo pravi prijatelj. Često pokušavao da sami jedrimo na valovima života, ili previše ovisimo o našim prijateljima. Ali, baš kao i sve drugo u ovoj vjeri, sredina je najbolja za jedrenje. Tražeći od svog Gospodara pratioca, Musa, a.s., je za nas postavio šablon kako da biramo naše bliske pratioce.

Obratimo pažnju na kvalitete koje je Musa, a.s., preporučio za bliske pratioce:
“…osnaži me njime…”

Prva stvar po kojoj bi trebali tražiti prijatelje jeste da nas oni čine jačim ljudskim bićima. Oni bi trebali biti osobe za koje vjerujemo da će nam pomoći onda kada smo na najnižim tačkama i od kojih se nećemo stidjeti da tražimo pomoć. Ali, ovdje je ključno primijetiti da kada smo ojačani sa našim prijateljima, moramo imati na umu da naš prijatelji nije stvarno taj koji nas čini jakim, već da nas je Allah, s.v.t., ojačao preko našeg prijatelja.

“…i učini drugom u zadatku mome”

Zatim, Musa, a.s., traži da mu odobri patioca koji će imati udio u njegovom zadatku. Često pokušavamo da idemo sami kroz život i trudimo se da sve radimo sami. U drugoj krajnosti, možemo na svoje prijatelje prebaciti vlastite životne odluke ili sve naše obaveze svaliti na njihova ramena. U ovom opisu nam je prikazana suština onoga što bi trebali da uradimo. Naši prijatelji trebaju biti osobe koje su sposobne i voljne da uzmu udio u našim zadacima. Oni trebaju biti osobe kojima možemo povjeriti svoje ideje i koji nam mogu pomoći u njihovom ostvarivanju. Kroz život ne bismo trebali putovati sami i sami nositi teret, niti bismo trebali sav teret prebaciti na tuđa ramena, umjerenost je ključna.
“…da bismo Te mnogo hvalili i da bismo Te mnogo spominjali, Ti, uistinu, znaš za nas.”
Musa, a.s., završava svoju priču najvažnijom tačkom- svrhom druženja i prijateljstva. On traži od Allaha, s.v.t., da mu za pratioca dodijeli njegovog brata kako bi Ga hvalili i spominjali. U suštini, on traži pratioca koji bi ga približio Allahu, podstakao ga na spominjanje Allaha, i da u njihovom druženju oni nikada neće zaboraviti da ih Allah, s.v.t., posmatra. Ovo je najvažniji dio prijateljstva. Prijateljstvo nas treba približiti Allahu, a ne udaljiti. Prijateljstvo nas treba podstaći da radimo što više dobrih dijela u ime Allaha, s.v.t., da nas prijatelji nikada ne odvraćaju od dobih dijela. I u ovakvim prijateljstvima, u dobrim i lošim trenucima, nikada ne treba zaboraviti da nas Allah, s.v.t, uvijek posmatra i da može vidjeti svaki naš potez.
Da nas Allah počasti sa prijateljima koji će nas ojačati, koji će podijeliti naš teret i koji će nas podsjećati na Allaha.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Rihab Ramadan

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Related Articles

Back to top button