Islamske teme

O, nevoljnici! Allahu se obratite, On će vam pomoći

Rekao je Uzvišeni Allah:
“Onaj Koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i Koji zlo otklanja i Koji vas na Zemlji jedne drugima smjenjuje. Zar pored Allaha postoji ijedan drugi bog?! Tako se rijetko prisjećate i pouku primate!” [1]

Rekao je imam Ibn Kesir:
“Uzvišeni kaže: ‘Onaj Koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva’, tj. On je Onaj Kojem se u nuždi može pribjeći jedino Njemu, koji otklanja zlo i štetu nevoljnika – bez razlike.” [2]

A imam El-Kurtubi je kazao:
“Allah je obećao da će se odazvati nevoljniku kada Ga zamoli, i o tome je On, Uzvišeni, lično obavjestio. Razlog tome je taj što primoranost okretanja dovom Njemu Uzvišenom niče iz ihlasa (iskrenosti) i napuštanja svega ostalog osim Njega u srcu. Ihlas kod Uzvišenog Allaha ima poseban značaj i mjesto, svejedno da li se našao kod vjernika ili nevjernika, pokornog ili nepokornog, kao što je spomenuo Uzvišeni:
‘…pa kad ste u lađama, i kad one, uz blag povjetarac zaplove s putnicima, te se oni obraduju tome, naiđe silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana i oni se uvjere da će nastradati, iskreno se mole Allahu: “Ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo u zahvalne spadati.’ [3]

I rekao je: ‘A kada ih On do kopna dovede, odjednom druge Njemu ravnim smatraju’ [4], pa On im se odazvao onda kada su prinuđeni bili i iskreno se pomolili, pored toga što On Uzvišeni zna da će se oni nakon toga opet vratiti njihovom širku i kufru.

Rekao je Uzvišeni: ‘Kad se u lađe ukrcaju, Allaha mole, iskreno Mu se predajući.’ [5]

Stoga se On, Uzvišeni, odaziva nevoljniku zbog njegove nevolje i iskrenosti.” [6]

Imam Ahmed prenosi od čovjeka koji kaže:
“Rekao sam: ‘O Allahov Poslaniče, čemu ti pozivaš?’ On reče: ‘Pozivam Allahu Uzvišenom, Njemu Jedinom, Koji, ako te zadesi kakvo zlo i ti Mu se obratiš, otklanja od tebe to zlo; Koji ti, ako zalutaš u nekoj pustoši pa mu se obratiš, odgovori; Koji, ako te zadesi neplodnost u usjevima, pa Mu se ti obratiš, dadne da usjevi proklijaju i narastu…’ “ [7]

Prema tome, o ti koji si bolestan, opsihren, siromašan, nemoćan, obespavljen, izgubljen, griješan, usamljen, potišten… Podigni ruke ka nebu, otvori srce Allahu, iskaži Mu tvoju potrebu. On, Uzvišeni i Milostivi, će ti uslišati tvoju dovu i odstraniti muku.

Pripremio: Ebu Kajs

Fusnote:

[1] En-Neml: 62

[2] Tefsir Ibn Kesir (6/203)

[3] Junus: 22

[4] El-Ankebut: 65

[5] El-Ankebut: 65

[6] Tefsir El-Kurtubi (13/223)

[7] Ahmed (16616), Ebu Davud (4084), El-Bejheki u Es-Sunenul-kubra (21093), Albani je rekao da je sahih

menhedz.com

Related Articles

Back to top button