Pitanja i odgovori

O ženidbi i moralu

Pitanje

Imam jedno pitanje za Vas, prvo ću vam citirati jedan komentar koji sam pročito na forumu “Jedna od Muhamedovih a.s žena” je imala 12 godina – toliko o pedofiliji. A Muhamed a.s. je na samrti imao 11 žena. Toliko o moralu.” Ovo je kopiran komentar sa portala a tema je bila organizovanje Queer Festivala u Sarajevu.
Musliman sam i dobro znam šerijatske propise, tako da znam da su samo 4 žene dozvoljene, a dobnu razliku tačno ne znam po šerijatu, ali mislim da je 12 godina premlado. Molio bih vas da mi ovo objasnite naravno ukoliko je ovo istina što je gore napisano, ali ovo sam već par puta pročito i moram dobiti odgovor jer me ovo muči.
Hvala!

Odgovor

Kažete za sebe da “dobro poznajete šerijatske propise”, a nije Vam poznato ono što se u Kur’anu kaže o Poslanikovim a. s. ženidbama sa više žena. Upitno je to Vaše dobro poznavanje šerijatskih propisa, kako za sebe kažete.

A o Poslanikovoj ženidbi s hazreti Aišom šaljem Vam odgovor koji sam već dao jednom drugom prilikom. Odgovor je kratak i koncizan.
Kada je riječ o Poslanikovom a. s. braku s hazreti Aišom r.a. treba znati da tu nema ništa sporno niti je taj brak potakao bilo kakve priče i kontroverze u vrijeme kada se desio i kasnije. Brak je bio zakonit i u skladu sa šerijatskim propisima. H. Aiša je bila punodobna u vrijeme otpočinjanja bračnog života s Poslanikom a.s. Koliko je tačno imala godina pouzdano se ne zna niti je to relevantno. Kada je riječ o stupanju u intimne odnose sa suprugom, islamski je propis da je dozvoljeno stupiti u intimne odnose sa suprugom tek kada ona fizički i psihički bude sposobna za to, bez obzira na datum sklapanja braka, što je ispoštovano i u slučaju hazreti Aiše. Fizička i psihička sposobnost za bračne odnose je individualno pitanje i razlikuje se od osobe do osobe, klimatskih i drugih uvjeta. Ako je nešto neuobičajeno u ovo vrijeme i u ovom ambijentu, ne mora biti neuobičajeno u neko drugo vrijeme i u nekom drugom ambijentu. Neprijatelji islama s vremena na vrijeme potegnu pitanje Poslanikove a.s. ženidbe s više žena, s hazreti Aišom i sl., ne bi li na taj način doveli u pitanje njegov moralni integritet.
Razlozi svih njegovih ženidbi, nakon ženidbe s hazreti Hatidžom, su pojašnjeni u djelima muslimanskih historičara i ko želi da o tome sazna više, neka se obrati na ta djela. Ovo pitanje se s vremena na vrijeme aktuelizira s ciljem unošenja sumnje u vjerovanje muslimana. Kur’an govori samo o potvori i neosnovanoj optužbi hazreti Aiše od strane munafika i nekih pojedinaca i kategorički brani njen moralni integritet. O samoj ženidbi Poslanika a.s. s Aišom r.a. Kur’an ne govori.

Islamskazajednica.ba

Related Articles

Back to top button