Vijesti

OD PREDZNAKA SUDNJEG DANA JE…

Enes ibn Malik, r.a., kaže: Hoćete li da vam ispričam hadis koji sam čuo od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a koji vam ne može ispričati niko osim mene:

«Zaista je od (malih) predznaka Sudnjeg dana da će nestati  znanje a pojavit će se neznanje, da će se proširit zinaluk i piće se alkohol, nestat će ljudi a ostat će žene tako da će za pedeset žena biti odgovoran jedan čovjek.»[1]

Komentar hadisa

   Iz hadisa se razumije da je Enes, r.a., ovaj hadis prenio tabi’inima, generaciji nakon ashaba, pred kraj svoga života, jer nije bilo više živih ashaba koji bi mngli da im taj hadis ispričaju. U ovom hadisu Poslanik, s.a.v.s., spominje neke od malih predznaka Sudnjega dana kao što su nestanak znanja, širenje neznanja, masovna pojava zinaluka, pijenje alkohola, malobrojnost ljudi i mnogobrojnost žena.

Kurtubi kaže: “U ovom hadisu imamo potvrdu iskrenosti Poslanikovog, s.a.v.s., poslanstva. On je najavio neke događaje koji su se kasnije uistinu desili, pogotovo u ovom našem vremenu.”

Što se tiče nestanka znanja to će biti na način kako se spominje u hadisu Amra ibn el-Asa, r.a., koji kaže da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

“Zaista Allah dž.š. neće dići znanje čupajući ga iz ljudskih grudi nego će ga dići smrću učenjaka pa kada njih ne bude, ljudi će za svoje pretpostavljene uzeti neznalice (džahile), koji će biti pitani za fetve na koje će bez znanja odgovarati pa će padati u zabludu i druge zavoditi.”[2]

    U ovom hadisu se spominje da će se smanjiti broj ljudi a to je zbog ratova i ubistava. Povećaće se broj žena a kao rezultat toga proširiće se neznanje, nemoral, alkohol i nered.

    Što se tiče broja, pedeset žena pomenutog u hadisu ne misli se da će to biti taj broj. Njime se misli na mnoštvo žena što pojašnjava hadis od Ebu Musa’, r.a.,  u kojem stoji:

“Pa ćeš vidjeti da sa jednim čovjekom ide četrdeset žena.”

Ovdje se ne misli da će im biti muž, nego, da će se morati brinuti za veliki broj žena.

     Poruke ovog hadisa

 – vrijednost znanja i čestitih učenjaka, zatim povođenja za njima,

 – istinitost Poslanikova, s.a.v.s., poslanstva, s obzirom da nas je obavijestio o stvarima koje su se obistinile nakon njegove smrti,

 – vrijednost podučavanja ljudi i podsjećanja na Sudnji dan kako bi im to bio podstrek na dobro, da se okrenu vjeri i da im to bude razlogom bježanja iz zablude,

 – opasnost pojavljivanja i širenja zinaluka (bluda), a najviše zbog ženskog nepridržavanja oblačenja šerijatski propisane odjeće i još mnogih drugih razloga,

 – opasnost konzumiranja alkoholnih pića i drugih opojnih sredstava,  – pridavanje važnosti odgoju djece, tj. da se odgajaju u islamskom duhu.


  [1] Muttefekun alejhi. Buharija 1/178 (81) Kitabul-ilm i Muslim 16/438 (6727) u istom poglavlju, a ovo spomenuto je Muslimova verzija.

  [2] Hadis je zabilježio Buharija 1/194 (100) Kitabul-ilmu

Related Articles

Back to top button