Islamske teme

Odnos Muhammeda, a.s. prema starijima

”Nije od nas onaj ko ne poštuje naše starije i ko nije milostiv našim mladim.”. Ovim hadisom kazano je sve što se imalo i trebalo reći. Ipak, da islam nije vjera koja treba ostati tek na pukim riječima, svjedoči osebujna tradicija, ljubomorno zapisana i sačuvana. Ta tradicija nas uči da se prema starijim ljudima moramo odnositi krajnje obazrivo i uz poštovanje. Tako će mlađi prvi nazvati selam starijima, napraviti im mjesto da sjednu i slušati ih dok govore.

Muhammed a.s., je učio mlađe da poštuju starije kako bi i oni zadobili nečije poštovanje kada ostare te da je da je poštivanje starijih znak naklonosti prema Allahu. Učio ih je i to da prednost da predvode namaz, nakon poznavanja Kur’ana i Sunneta, imaju stariji.

Muhammed a.s., je jedne prilike žestoko ukorio Muaz ibn Džebela jer je oduljio namaz kome su prisustvovali i stariji ljudi kojima je to predstavljalo poteškoću.

Svakako, u kontekstu ovoga vrijedi se podsjetiti na još jednu prelijepu predaju koja odiše ljubavlju i poštovanjem spram starijih. Naime, Poslanik a.s., je predvodio sabah namaz i na ruku’u se zadržao neobično dugo i do te mjere da su se ashabi uskomešali. Razlog tome objasnio je kasnije. U isto vrijem – a to je zapravo bio i razlog – nedaleko od džamije odvijala se nevjerovatna situacija. Alija r.a., je žurio na sabah ali je sustigao starca. Nije imao srca da ga prođe. Ustvari, osjećao je toliko poštovanje prema tom starcu koji se kretao sporo te je odlučio da ide iza njega. Nije želio da ga svojom mladošću i pokretljivošću povrijedi ili izazove i najmanji uzdah za godinama koje su prošle. Išao je tiho i strpljivo iza starca. U isto vrijeme, melek Džibril je stavio svoju ruku na leđa Poslanika a.s., i nije mu dopuštao da se uspravi sa ruku’a sve dok i Alija r.a., nije stigao na namaz.

Naravno, ashabi su bili oduševljeni a Poslanik a.s., ozaren što je uspio odgojiti ljude do ovakvog stepena poštovanja drugih.

www.preporod.com

Related Articles

Back to top button