Islamske teme

Odnos Muhammeda, a.s. prema ženama

Opisujući supružnike, Kur’an ih poredi sa odjećom. Odjeća nas pokriva, štiti i ukrašava. Supružnici se, prema tome, međusobno pokrivaju i čuvaju, štite život i čast jedno drugog te predstavljaju najljepši ukras jedno drugome.

Konkretno, kada je u pitanju Poslanikov a.s., stav i odnos prema ženi, on je decidno i krajnje jasno izražen u hadisu: ”Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”.

Premda poseban komentar nije potreban, Muhammed a.s., se potrudio da praktično potvrdi svoje riječi. Prema suprugama je bio samilostan i pun ljubavi i poštovanja. Nikada se nije libio da im lično pomogne u svakodnevnim kućnim poslovima, podučavao ih je vjeri i posvećivao im veliku pažnju.

Na tim temeljima stasala je generacija žena čija uloga i značaj vjerovatno još uvijek nisu valorizovani i prepoznati na pravi način. Žene su rađale i odgajale nove naraštaje. Žene su učile i podučavale druge znanju o vjeri. Žene su učestvovale u bitkama i dale veliki doprinos društvenom životu muslimana. Žene su bile majke, ali i odgajateljice, hafize Kur’ana, muallime.

Konačno, prvi šehid u islamu je majka spomenutog Ammara ibn Jasira, Sumejja. Osoba sa najviše znanja o intimnom životu supružnika bila je Aiša r.a., koja je iz te oblasti prenijela ubjedljivo najviše hadisa. Takva generacija žena duboko je bila svjesna svojih obaveza ali i prava koja im pripadaju. Tako smo svi čuli za ženu koja je ustala nasred džamije i rekla halifi Omeru r.a., da nije u pravu kada je želio ograničiti iznos vjenčanog dara, uz opasku da to nije učinio ni Poslanik a.s.. Halifa je javno priznao grešku i odbacio svoj prijedlog.

Muslimani su, naravno, duboko svjesni – ili bi trebali biti – i hadisa u kojima se naglašava da za lijep odgoj dvije ili tri kćerke, čovjeku nema druge nagrade osim dženneta, ali i toga da je taj isti džennet pod nogama majke, dakle žene.

www.preporod.com

Related Articles

Back to top button