Islamske teme

Odnos Muhammeda, a.s. prema omladini

Omladina je temeljna poluga svake zajednice. Poslanik a.s., je to dobro znao i od samog početka se tako i postavio. Na plećima mladića i djevojaka islam je svakodnevno stasavao a zajednica muslimana jačala i širila se.

Mušrici su mogli beskrajno mučiti mladog Bilala ali on ni za milimetar ne bi uzmakao i odstupio od svog uvjerenja. Njegov glas kasnije je, kroz ezan, odzvanjao Arabijom a glas o njemu odzvanjaće do Kijametskog dana. U jednoj predaji se spominje da je Muhammed a.s., jedne noći vidio sebe u džennetu. Tu nema ništa neobično. Međutim, šetajući džennetom, čuo je zvuk Bilalove obuće. To je neobično, ali samo onome ko nije upoznat sa vjerom i veličinom ovog mladića.

Ništa drugačije nije ni sa mladićem koji se zvao Ammar ibn Jasir. Mučili su ga na razne načine i, na koncu, pred njegovim očima ubili mu roditelje. Mogli su i njega živog raskomadati ali on ne bi uzmakao. Zauzvrat je svoju kuću pretvorio u džamiju i u potpunosti se stavio na raspolaganje islamu i muslimanima.

Alija r.a., je kao mladić legao u Poslanikovu a.s., postelju i to u momentima kada mu je život bio u pitanju. Esma r.a., djevojka i kćerka Ebu Bekrova je, tokom hidžre, ponosno i strpljivo hizmetila svome ocu i Poslaniku a.s., i to u trenucima u kojima bi i hrabriji muškarci oklijevali.

Tadašnja muslimanska mladost je izvojevala pobjedu na Bedru, komandovala i borila se u bitkama, učila i druge podučavala islamu i dala nemjerljiv doprinos zajednici muslimana.

Muhammed a.s., im je zauzvrat poklanjao posebnu pažnju. Često se družio s njima, podsticao ih na nauku i stupanje u bračnu zajednicu. Konačno, u hadisu koji govori o teškoćama Sudnjeg dana, Allahov hlad – a drugog hlada tog dana neće biti – obećao je za sedam kategorija ljudi, a među njima su i ”mladić i djevojka koji svoju mladost provedu u pokornosti Allahu”.

www.preporod.com

Related Articles

Back to top button