Pitanja i odgovori

Ispit u kaburu će imati svaki čovjek, bez obzira kako je umro, da li je ukopan, i gdje i kako je završilo njegovo tijelo

Pitanje: Da li će Munkir i Nekir ispitivati i one koji nisu ukopani u mezarje?

Odgovorio: Dr. Muhamed ibn Salih el-Munedžid

Preveo i prilagodio: mr. Semir Imamović

Prvo: Iskušenje u kaburu, i ispitivanje umrlog o njegovom Gospodaru, vjeri i poslaniku opće je za sve šerijatske obveznike. Koga Allah učvrsti postojanom riječju i pravilno odgovori na spomenuta pitanja, spasio se i uživat će u svom kaburu; a koga iskuša, i ne uputi ga na ispravan odgovor, propao je za vijekove vijekova. Na ovu činjenicu upućuju vjerodostojni šerijatski argumenti.

Drugo: Vrijeme dešavanja ovog iskušenja/ispita je neposredno nakon smrti, bez obzira na uzrok i način smrti, i da li je tijelo ukopano u mezarje ili ne, ili da li je ukopano cijelo tijelo ili njegov dio (manji ili veći), ili da li je čovjek umro na postelji ili se utopio u moru, ili je živ spaljen, ili isječen na komade, ili su ga rastrgale zvijeri, i bez obzira gdje i u kakvom stanju tijelo bilo. Rekao je Nevevi: „Kažu naši učenjaci (tj. učenjaci šafijskog mezheba): ispitivanje dvojice meleka i kaburski azab/iskušenje neće spriječiti to što je tijelo raskomadano, kao što se zna desiti, ili to što su ga pojele zvijeri ili morske životinje, i sl., jer kao što je Allah kadar/moćan da sakupi/spoji razbacane dijelove ljudskog tijela prilikom proživljena, isto tako je kadar da udahne život u jedan ili više dijelova tijela, makar ga pojele zvjeri i ribe.“ (Šerhu sahihi muslim, 17/201.)

U svojim poznatim stihovima o kaburskom ispitu, str. 83, Sujuti kaže:
U kaburu će biti pitan i bačeni i raspeti/
a to živi ne mogu vidjeti./
Rekao je šejh Ibn Baz, rahimehullah: „Kabur je ili bašta od džennetskih bašći ili provalija od džehennemskih provalija. Kazna i užitak u kaburu su i za dušu i za tijelo. Tako će biti i na onom svijetu, uživat će/patit će i tijelo i duša. Onaj ko se utopi, ili izgori u vatri, ili ga pojedu zvijeri, njegova duša će imati svoj udio u užitku/patnji, a tijelo – na dnu mora, u pepelu vatre i utrobi životinja – svoj udio, na način kako je to samo Allahu poznato.“ (Fetava nurunu aled-derbi, 4/304).

Treće: Rekao je šejh Muhamed ibn Salih el-Usejmin: „Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Kada umrlog zakopaju u kabur…“, temelje se na „preovladavajućem stanju“, a na „preovladavjuće stanje“ ne primjenjuje se princip „mefhumul-muhalefe“ (princip koji podrazumijeva da se nespomenuto tretira metodom suprotnog značenja, tj. za osobu koja nije ukopana u kabur važi drugi propis). Prema tome, ako čovjek bude bačen, na kopnu ili u moru, doći će mu dva meleka i ispitivati ga.“ (Šerhu akidetis-sefarinijjeti, 1/433.)

Saff.ba

Related Articles

Back to top button