Islamske teme

OPASNOSTI BRAKA SA ŽENOM KOJA JE POČINILA BLUD SU SLJEDEĆE

Opasnosti braka sa bludnicom

Od opasnosti braka sa ženom koja je počinila blud su i sljedeće:

1. Sklapanje braka sa takvom osobom je očiti haram jer Uzvišeni Allah kaže: «Bludnik ne trba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima.» (EN-Nur, 3)

2. Osoba koja je jedan put počinila zinaluk će veoma lahko opet upasti u taj grijeh. Šta više žena koja je čina blud će možda zatrudniti sa nekim svojim bludnikom a to će dijete podmetnuti svome muže koji će misliti da je to njegovo dijete, koje će odgajata i koje će ga naslijediti zajedno sa njegovom djecom. Nažalost, ovaj slučaj je veoma mnogo raširen u danšnje vrijeme.

3. Bludnica je žena koja ne daje dužnu pažnju svome mužu niti ispunjava svoje bračne obaveze. Takve žene najčešće su nepokorne svojim muževima i stalno se sa njima svađaju i prave im brojne probleme.

4. Bludnica će biti uzrokom propasti i svoga muža. Ukoliko ona ne bude ispunjavala svoje bračne obaveze onda će i on željeti da svoje strasti ispuni sa nekom drugom ženom, te će radi očuvanja braka i on početi da čini zinaluk kao i ona.

5. Bludnica će se družiti sa ženama poput nje te će lahko zavesti i njenog muža kao što zavode i druge ljude. Uzvišeni Allah kaže: «Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki.» Također, i bludnici bi jedva čekali da i drugi postanu bludnici pa da taj grijeh mogu što više i očitije praktikovati. «a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko s pravog puta skrenete.» (En-Nisa, 27)

6. Bludnica će polahko ugasiti bilo kakvu ljubomoru kod svoga muža te će joj sve dopustiti i preko svega prelaziti. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao da ovakve osobe neće ući u Džennet.

7. Bludnica će i svoju djecu odgajati u duhu «slobode» i olakšat će im stupanje u bludne odnose. Na taj način će u toj kući doći do širenja nereda. Obično bludnici i bludnice govore o svojoj djeci: «Neka malo prožive», «neka se malo provedu», a misleći pri tom da što više učine bluda. Nad porodicom u kojoj svi čine grijehe se je nadvila Allahova srdžba i kazna.

8. U ovakve kuće će se lahko proširiti razne bolesti, jer bilo da žena ili muž čine blud oni će veoma lahko dobiti neku spolno prenosivu bolest koju će prenijeti na svoga supružnika, ili na druge osobe. Ova bolest je samo mali dio Allahove kazne još na ovome svijetu a Allahova kazna na ahiretu je mnogo veća. Jedna on najraširenijih spolno prenosivih bolesti savremnog svijeta je AIDS, a jedan od glavnih uzroka prenošenja ove bolesti je blud.

9. Ahiretska kazna za bludnicu i njenog muža jer je on onaj ko je zadužen da brine o njoj. Uzvišeni Allah kaže: «O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti!» (Et-Tahrim, 6)

10. Sramota nad onim čija je žena bludnica, kao i nad cijelom porodicom.

Related Articles

Back to top button