Islamske teme

Istinita priča o čovjeku koji je živio hadis “Imetak se ne umanjuje sadakom”

Dr. Halid el-Džubejr, poznati saudijski daija i hirurg, prenosi nevjerovatan događaj koji mu se desio u Maroku.

On priča kako ga je jedan od saudijskih prinčeva poslao o svom trošku u Maroko kako bi obavio neke medicinske zahvate. Nakon što je došao, doktor je bio šokiran kada je vidio koliko bolnici nedostaje opreme, do te mjere da nije mogao obaviti ono za šta je poslan u sklopu budžeta kojeg je imao. Zbog ograničenog vremenskog roka nije mogao kontaktirati princa da bi tražio više novca jer je morao iznajmiti opremu, itd. Jedan Marokanac je došao do doktora i kazao mu da tu živi lokalni poduzetnik koji je poznat kao vrlo darežljiv te je doktor otišao do njegove kuće. Objasnio mu je situaciju u kojoj se nalazio i rekao mu je da mu je potrebno 100 hiljada dolara kako bi iznajmio opremu. Poduzetnik se okrenuo nekome u prostoriji i rekao da dadne doktoru ono što je tražio. Dr. Halid mu je kazao da njemu lično ništa ne daje već mu je dao popis kompanija od kojih je trebalo iznajmiti opremu, a poduzetnik se složio.

Dr. Halid je podsjetio ovog čovjeka na sljedeći hadis: Imetak se ne umanjuje sadakom. (Sahih Muslim). Na šta mu je poduzetnik odgovorio: “Moj sinko, taj hadis se direktno odnosi na mene, tako mi Allaha, na početku sedmice ne dadnem milion a da na kraju sedmice ne dobijem tri miliona. Tako mi Allaha, živim taj hadis”.

Ovaj poduzetnik nikada nikoga nije odbio, zašto? Jer je znao da njegov imetak pripada Allahu, a On ga povećava i umanjuje. Ovaj čovjek je sebe smatrao čuvarom ovog imetka, a njegova dužnost je bila da ga troši u ime Allaha. Kako će biti zamijenjen/ nadoknađen, on se jednostavno pouzdao da hoće. Jednom su ga intervjuisali i pitali da li su ga ikada njegova djeca pitala zašto toliko puno poklanja. Odgovorio je s pitanjem: “Da li je to imetak moje djece?” Novinar je kazao: “Ne, nije, već je vaš”. On je odgovorio: “Ne, to nije moj imetak, to je imetak mog Gospodara. Ja ga samo čuvam. Štaviše, svojoj djeci sam dao dovoljno, svako od njih četvero ima fabriku i dobro zarađuju, šta bi više poželjeli”.

Dr. Halid je zatim spominuo niz vakufa ovog čovjeka. SubhanAllah, ovo su ljudi ihlasa i ne traže niti slavu niti priznanje, oni daju u ime Allaha, a mi ništa o njima ne znamo.

U ovakvim pričama se kriju pouke za sve nas. Niko od nas se ne bi trebao bojati da daje iz svog imetka u dobre svrhe. Zapamtite, da mi to ne radimo za ljude, mi to radimo u ime Allaha i potpuno smo sigurni da Allah cijeni ono što iskreno uradimo u Njegovo ime. To je situacija u kojoj izlazimo kao pobjednici u svakom slučaju. Nikada nismo na gubitku. Allah će nadoknaditi ono što dadnemo i povećati, ali kad On bude smatrao da je potrebno. Stoga, ako ovo znamo, onda možemo slobodno izdvajati iz svog imetka i nemojmo se brinuti kada će se vratiti, dajmo znajući da je Allah toga svjestan, a onda se nadajmo da će nam to Allah primiti.

Autor: Šejh Junus Katrada

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Related Articles

Back to top button