Pitanja i odgovori

Organizacija svečanosti sa alkoholom

Pitanje: E. L.: Prije par godina sam u jednom lokalu organizovao događaj na kojem se konzumirao i alkohol. Svoj sam halal stečen novac iskoristio da zakupim prostor. Nakon završetka događaja, od zarade sam na svoj račun vratio isto onoliko novca koliko sam i platio za zakup prostora, a ostalo potrošio.

Moja zarada je bila sva na ulaznicama, dakle nije imala veze sa hranom ili pićem koje su gosti konzumirali tu noć. Je li mi ta svota novca koju sam vratio na račun haram (na račun je vraćeno koliko je i podignuto), i ako jeste kako da postupim?

Odgovor: Organiziranje svečanosti na kojoj se konzumira alkohol nije ispravno sa stanovišta propisa naše vjere. Zarada na ulaznicama ima veze sa činjenicom da se na manifestaciji konzumira i alkohol i nije u potpunosti odvojena od tog dijela. Savjetujemo Vam da ubuduće na organizirate manifestacije na kojima će se konzumirati alkohol ili činiti neki drugi harami, ukoliko želite da Vaša zarada bude halal, bez primjesa harama. Savjetujemo Vam da udijelite nešto sadake, učinite teobu i zamolite Allaha za oprost svih grijehova, pa i ovog o kojem pitate u svom pitanju.

www.preporod.com

Related Articles

Back to top button