Islamske teme

Razmišljaj o svojim grijesima, a ne o tuđim pogreškama

Problem mnogih od nas je bavljenje tuđim problemima i greškama, a ne brinemo se o svojima, kao da smo čisti meleki ili bezgriješni poslanici pa se uzdižemo nad Allahovim robovima.

Imamo li vremena na ovom svijetu da ispitujemo tuđa djela i otkrivamo njihove mahane!?

Kakva li je samo ludost uranjati u tuđe probleme, a biti uronjen u more vlastitih grijeha!

Ako se pozabaviš svojim mahanama, nećeš imati vremena za razmišljanje o tuđim grijesima.

Tada ćeš biti prema drugima milostiv, sažaljiv i pomirljiv, a proći ćeš se nadmenosti i umišljenosti.

Znaj da će ljudi prema tebi ophoditi onako kako se ti ophodiš prema njima.

Kako posiješ, tako ćeš i požnjeti, kako daš, tako ćeš i uzeti.

Na društvenom planu je slično kao i na ličnom: plati skupo dobit ćeš vrijednu robu, plati jeftino dobit ćeš bezvrijednu robu.

Ako ljude uvažavaš, i oni će tebe. Ako si prema njima nepristojan, i oni će takvi biti prema tebi.

Kako misliš zadobiti poštovanje i uvažavanje drugih, a kršiš njihova prava i govoriš im ružne riječi?

Kad ljudima ukažeš počasti, sebi si je ukazao, a kada ih poniziš, ponizio si sebe.

Izaberi ono što voliš, jer je nagrada jednaka učinjenom djelu.

Autor: Aid El-Karni

Za Sebil.eu pripremio: Nedim Botić

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button