Pitanja i odgovori

Ostavljanje namaza na poslu?

PITANJE: Nedavno sam počeo raditi i uspijevao sam pri tome obavljati propisane namaze iskorištavajući pauzu. Međutim, skoro je menadžment odredio korištenje pauze u strogo određenom vremenu, te stoga nisam u mogućnosti klanjati sve namaze, u ovom slučaju ikindiju. Uputio sam zahtjev menadžmentu da mi omogući fleksibilnije korištenje pauze. Iako još nisam dobio odgovor, ne očekujem pozitivan ishod po mene. Trenutno se snalazim tako da izađem bez pitanja i obavim farz, ali dugoročno neću moći to raditi. Znam da je naklanjavanje predviđeno samo za posebne situacije, i da je u suprotnom grijeh, te vas molim da mi vašom sugestijom pomognete kako da reagujem, jer bih mogao ostati bez posla ukoliko ustrajem i usprotivim se odluci pretpostavljenih. Namjeravam tražiti svakako drugi posao, ali da li trebam do tada ostati i ponekad naklanjavati dok se nešto ne riješi povoljnim ishodom po mene ili trebam odmah napustiti ovaj posao? Allah vas nagradio!

ODGOVOR: U ime Allaha kažem: Nafaka je od Allaha određena kao što stoji u hadisu od Ibn Mes’uda, r.a., kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., govorio o čovjekovom stvaranju i udahnjivanju duše, pa je, između ostalog, rekao: ‘’Zatim melek upita: ‘A nafaka, muško ili žensko, sretan ili nesretan i do kada će živjeti?’’’
Buharija, 3208, Muslim, 2634, Ahmed, 1/382, Ebu Davud, 4708, Tirmizi, 2137, Ibn Madže, 76, Ibn Hiban, 6174.
Dakle, shodno ovom hadisu moguće je zaključiti da je nafaka fiksno određena. Također naći sebi posao je uspjeh od Allaha, s.v.t., koji On daruje kome hoće. Sve što postoji, čovjek mora biti ubijeđen, to pripada Allahu. Zakone koji postavljaju ljudi, ako se kose sa šerijatskim propisima, smatraju se paganskim zakonima bez obzira o čemu da se radi. Allah, s.v.t., kaže: ‘’Je li oni žele da im se sudi kao u pagansko doba?’’ (El-Maide, 50.) Također, Allah, s.v.t., kaže: ‘’Namaz je vjernicima bio propisan da ga obavljaju u određeno vrijeme.’’ (En-Nisa, 103 ) Sve ovo ukazuje da je hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., potvrda da se u ovakvim stvarima čovjek ne može i ne smije pokoravati stvorenjima bez obzira o kome da se radi. Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘’Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju.’’ Allah, s.v.t., kaže: ‘’Čuvajte namaz, a posebno onaj namaz u sredini.’’ Mufesiri kažu da se pod ovim namazom misli na ikindiju. Ako uzmemo u obzir sve spomenute dokaze, jasno će nam se pokazati da je namaz stub vjere kao što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao u hadisu: ‘’Islam se gradi na pet stubova ili temelja’’, pa je nabrojao: šehadet, namaz, post, zekat i hadž. Također Allahov Poslanik, s.a.v.s., govoreći o namazu, rekao je: ‘’Između čovjeka i kufra je ostavljanje namaza.’’ (Muslim, 82.)
Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ‘’Ko nešto ostavi radi Allaha, Allah će mu dati bolju zamjenu.’’
Nije dozvoljeno odgađati namaz izvan njegovog vremena niti je dozvoljeno pokoravati se poslodavcima. Jer, čovjekovo potpuno pravo, po njihovim tzv. konvencionim zakonima, jeste da se ima potpuna sloboda kod izbora vjere i ispoljavanja vjerskih obilježja. Posao koji neće biti oštećen radi onih pet ili deset minuta namaza, ne zahtijeva posebne iznimke ili dozvole, kao što je slučaj recimo kod hirurga koji se može zadržati u operacionoj sali i na taj način propustiti namaz da bi nekome spasio život. Osobe koje se zapošljavaju u firmama gdje su ova pitanja osjetljiva, u samom startu trebaju postaviti svoje zahtjeve. Jer kada bi se naša borba okrenula u ovom smjeru, za veoma kratko vrijeme muslimani ne bi imali problema glede obavljanja namaza u firmama.
Također, naklanjavanje namaza nije dozvoljeno u ovoj situaciji. Firmu nećeš napustiti dok ti za to ne dođe odluka odbora odgovornih ljudi, a ja savjetujem da se uloži žalba. Jer svaka firma ima svoj statut ili pravilnik rada. Nije se mogla registrovati ako nije dala obećanje i potpisala ugovor na zaštitu prava radnika. Od čovjekovih osnovnih prava je pravo na vjeru i vjersku slobodu izražavanja. Tako da je najpotrebnije porazgovarati sa pretpostavljenim u poslu, a ako nema drugog rješenja, pa Allahovo je ono što je na nebesima i na Zemlji. Allahova Zemlja je široka, pa i nafaka je negdje smještena i treba je potražiti. Allah najbolje zna.

Odgovorio:Harmin Suljić, prof.

Related Articles

Back to top button