Dove

Ustrajnost u dovi. Na koji način dova biva primljena

Ustrajnost u dovi

Vrlo je važno moliti Allaha, dž.š., u kontinuitetu, jer mi ne možemo znati kada će nam Allah, dž.š., primiti dovu. Kada se radi o Allahovom prihvaćanju dove mi trebamo biti optimisti, a ne pesimisti i ne smijemo požurivati, jer Poslanik, a.s., veli: »Onome od vas koji ne požuruje govoreći molio sam ali mi nije uslišano, primit će se dova.«

U drugoj predaji stoji: »Rekoše: O Božji Poslaniče, a šta je to požurivanje? On odgovori: Kada neko kaže: molio sam, ali ne vidim da mi je molba uslišana. To biva uzrok da čovjek klone duhom i ostavi dovu.«

Ti se Allahu moli kontinuirano i ne budi pesimista u Allahovoj milosti. “O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova, i ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost.” (Jusuf: 87)

Dova je potrebna, jer je ona ibadet. Poslanik, a.s., nam veli: »Dova je ibadet.« Zatim je proučio sljedeći ajet: «Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u džehennem poniženi.” (Al-Gafir: 60)

Na koji način dova biva primljena

S drugog aspekta možemo reći da mi ne znamo na koji način će se odraziti primanje dove od strane Allaha, dž.š.

U hadisu kojeg prenosi Ebu Se’id El-Hudri, se kaže: »Nema muslimana koji moli Allaha molbom u kojoj nema grijeha, niti kidanja rodbinskih veza, a da mu Allah ne podari jednu od tri stvari: da mu ubrzo ispuni želju koju je tražio; da mu je uračuna kako sevap na sudnjem Danu; ili da ga sačuva zla kojeg se pribojavao. Ashabi upitaše: Ako je tako, trebamo li onda upućivati dosta dova? Poslanik, a.s., odgovori: Allahu, uvećaj!« Što znači da Allah, dž.š., ima i više od onoga što vi tražite.

U hadisi kudsiju se kaže: »Robovi Moji, kad bi prvi i posljednji od vas, i ljudi i džini stali na jedno mjesto i zatražili od mene, pa da dadnem svakom pojedincu ono što traži, to bi umanjilo od onoga što je kod Mene samo koliko zamočena igla u more umanji od mora.»

Menhedž

Related Articles

Back to top button