Islamske teme

OVO JE DOVA NA KOJU 70 MELEKA KAŽE “AMIN”

– Ibn Madže prenosi od Ebu Hurejrea, r.a., da je Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “ Allah, dž.š., je obavezao 70 meleka da kažu ‘amin’ onom ko uči slijedeću dovu:

– “Allahumme inni es’eluke-l-‘afve, ve-l-‘afijete fi-d-dunja ve-l-ahireti. Rabbena atina fi-d-dunja haseneten ve fi-l-ahireti haseneten ve kina ‘azabe-n-nar.”
Značenje:
– “Allahu, molim Te za oprost na ovom svijetu i Ahiretu. Gospodaru naš, podari nam na ovom svijetu dobro, i na Ahiretu dobro, i sačuvaj nas od azaba Vatre!”

– Prijatelju! Reći “amîn” znači reći: “Gospodaru, primi ovu dovu”. Znači, kad to kažemo, mi zaželimo da Allah prihvati našu dovu ili dovu drugih koji Mu je upućuju. Na želje nekoga ko Uzvišenog Allaha moli za dobro na ovom svijetu, i Ahiretu i oprost, sedamdeset meleka kaže “amîn”. To je dova koja se sigurno prima, koja će se sigurno primiti. Jer, sam Allah, dž.š., je načinio razloge da dova Njegovog roba bude primljena i učinio da meleki kažu “amîn”.

Jusuf Tavasli

Related Articles

Back to top button