Islamske teme

Plakanje za umrlim

Prenosi se daje Abdullah ibn Omer, r.a., rekao:
– Kad je Sa’d ibn Ubada bio bolestan, došao mu je u posjetu Božiji Poslanik, a.s . , sa Abdurrahmanom ibn Avfom, Sa’ dom ibn Ebu Vekkasom i Abdullahom ibn Mesudom. Kad su ušli kod njega, zatekli su ga bez svijesti.
‘Je li izdahnuo!” – upita Poslanik, a.s.
– Nije! – rekoše mu. Božiji Poslanik, a.s., zaplaka pa kad to vidješe ostali, i oni zaplakaše, a Poslanik, a.s., reče:
“Čujte! Allah neće kazniti zbog suze u oku, niti tuge u srcu, nego će kazniti zbog ovoga – pokazao je na svoj jezik – ili, pak, smilovati se. “

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str.212.

Related Articles

Back to top button