Islam

Kazna na Sudnjem danu zbog naricanja za umrlim

Od Ehu Malika el-Eš’arija, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., rekao:
“U mome Ummetu prisutne su četiri stvari iz džahilijjeta i nikako da ih se oslobode. To su: hvalisanje plemic’kom pripadnošću, opsjednutost parodičnom lozom, traženje pomoći (kiše) putem zvijezda i naricanje za umrlima. Ako se naricaljka prije smrti ne pokaje, bit će na Sudnjem danu proživljena sa haljinom od katrana i košuljom od šuge! ”

Muslimova zbirka hadisa – str.212

Related Articles

Back to top button