Islamske teme

Plašiš li se ljudi

Preneseno je od Ebu Se’ida el-Hudrija, r.a., da je rekao: – Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako govori: – Uistinu će Allah ispitivati roba na Sudnjem danu, kada će mu reći: – Što te je spriječilo da osudiš griješnika u griješenju, kada si ga vidio u tome? – Nakon što Allah bude predočio robu Svoj dokaz, on će reći: – Gospodaru moj, u Tebe sam se uzdao, a plašio sam se ljudi!

Preneseno je od Ebu Se’ida el-Hudrija, r.a., da je rekao: – Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako govori: – Uistinu će Allah ispitivati roba na Sudnjem danu, kada će mu reći: – Što te je spriječilo da osudiš griješnika u griješenju, kada si ga vidio u tome? – Nakon što Allah bude predočio robu Svoj dokaz, on će reći: – Gospodaru moj, u Tebe sam se uzdao, a plašio sam se ljudi!

Preneseno je od Ebu Se’ida, r.a., da je rekao: – Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: – Neka niko do vas ne ponižava samog sebe! – Ljudi su upitali: – Allahov Poslaniče, kako neko od nas može ponižavati sam sebe? – On je odgovorio: – Kada vidi situaciju u kojoj mu je Allah naredio da govori, a on ništa ne kaže. Allah će mu reći na Sudnjem danu: – Što te je spriječilo da kažeš to i to? – On će odgovoriti: – Strah od ljudi. – A On će reći: – Zaista, Ja imam veće pravo da Me se bojiš!

Izvor:akos.ba

Related Articles

Back to top button