Islamske teme

Posipanje soli oko kuće, zgrade ili mjesta gdje ljudi prolaze

Posuti soli oko kuće, zgrade ili mjesta gdje ljudi prolaze u ovim vremenima kada zaledi asfalt je dio imana, na osnovu hadisa:
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ili šesdeset i nekoliko dijelova. Najuzvišeniji dio je govor La ilahe ilallah, a najniži jeste uklanjanje prepreke sa puta, a i stid je dio Imana.” (Mutefekun alejhi)
Ko god to uradi u ime Allaha imat će za to nagradu.

Abdullah Mujić

Related Articles

Back to top button