Islamske temePitanja i odgovoriVjera i životŽena i Islam

Poslušnost mužu i njegovo ponašanje

Pitanje: Znam da je Uzvišeni Allah dao prednost muškarcu nad ženom i znam da postoje vjerodostojni hadisi koji govore o tome, ali me zanima kolike ovlasti ima muž u braku. Zanima me zaslužuje li supruginu pažnju onaj muž koji svoje slobodno vrijeme provodi na kompjuteru i telefonu, ne posvećujući vremena ni vjeri ni ženi ni djeci.

Odgovor: Premda je Svevišnji Allah, kako ste rekli, dao prednost muškarcu nad ženom, muž ne bi smio tu prednost zloupotrebljavati, pa se spram svoje supruge nedolično ponašati. Naprotiv, muž treba znati da je njegova odgovornost veća od odgovornosti žene. Neka zna da će na Danu ustanuća biti pitan, prije svega, za svoja djela te za djela svoje supruge i djece. Svima nam je poznat hadis u kojem Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava na to da su muškarci pastiri u svojim kućama i da će ih Svemogući Allah pozvati na odgovornost za porodicu. Abdullah b. Amr, radijallahu anhu, kazuje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Dovoljno je čovjeku grijeha da zapostavi one koje je dužan izdržavati” (Ebu Davud i Ahmed). Supruga se svom suprugu mora pokoravati u svemu što nije grijeh, na osnovu hadisa koji govori o tome, a koji je svima nama poznat. Znajmo da supruga koja čuva čovjekov imetak i čast, te ga obraduje svojim ponašanjem i izgledom kad se on vrati kući, zaslužuje da se prema njoj odnosi kao prema kraljici, a ne onako kako se odnosi prema sluškinji! Uvažena sestro, trebate znati da je ponašanje Vašeg muža samo iskušenje pomoću kojeg Vas Allah, džellešanuhu, čisti od grijeha i uzdiže na više razine. Pokušajte na lijep način, pozivajući se na Kur’an i hadis, razgovarati sa svojim mužem. Vaš muž, dakako, griješi zapostavljajući svoju porodicu, ali se greška ne ispravlja greškom niti grubošću. Vi izvršavajte svoje dužnosti spram muža, i bit ćete nagrađeni, a on će ponijeti grijeh za svoja djela. I obratite se dragom Allahu dovom, On će Vašu dovu uslišati. A Allah, džellešanuhu, najbolje zna.

Odgovorio: Abdurrahman Kuduzović

Minber.ba

Related Articles

Back to top button