Islamske teme

Pravo roditelja i bližnjih

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je naredio da se održavaju rodbinske veze, te je upozorio na opasnost prekidanja veza među rodbinom.
Kada su u pitanju roditelji, islam je njihova prava stavio na veliki nivo tako da ih je spomenuo zajedno sa pravima Allaha. Uzvišeni Allah kaže: „I Allahu se klanjajte i sudruga Mu ne pripisujte, a roditeljima dobročinstvo činite.“ (En-Nisa, 36.)

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je upitan o najboljem djelu, pa je rekao: „Namaz u njegovom vremenu, a zatim dobročinstvo roditeljima.“ (Buhari, br. 496., i Muslim, br. 122.)
Jedne prilike došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, tražeći od njega dozvolu da ide u džihad, pa ga je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upitao: „Jesu li ti roditelji živi?“ Reče: „Da.“ Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, reče: „Kod njih ti je džihad.“ (Buhari, br. 2782., i Muslim, br. 4623.)
Došao je neki čovjek Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekao: „Došao sam da ti se zavjetujem na hidžru i ostavio sam svoje roditelje plačući.“, pa mu je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Vrati se njima i učini da se nasmiju isto kao što si učinio da zaplaču.“ (Ahmed i ostali)

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je naredio održavanje veza sa roditeljima, pa čak i ako nisu muslimani. Tako se prenosi od Esme bint Ebi Bekr da je kazala: „Došla mi je majka za vrijeme života Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a bila je mnogoboškinja, pa sam upitala Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, o održavanju veze sa njom, a on je odgovorio: ‘Održavaj vezu sa njom.’“ (Buhari, br. 2427., i Muslim, br. 1671)
Neposlušnost roditeljima je jedan od najvećih grijeha, jer Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kaže: „Veliki grijesi su: mnogoboštvo, neposlušnost roditeljima, ubistvo i lažno svjedočenje.“ (Buhari, br. 6182.)
I rekao je: „Allah je prokleo onoga ko vrijeđa svoje roditelje.“ (Ahmed, br. 816.)
Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je o održavanju rodbinskih veza kazao: „Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka održava rodbinske veze.“ (Buhari, br. 5673.)
Odlomak iz knjige: „Muhammed – Allahov Poslanik“, autora dr. Ahmeda b. Osmana el-Mezjeda.

(Preuzeto)

Related Articles

Back to top button