Nekategorisano

PREDZNACI KOJE VJERNICI NEĆE VIDJETI A DESIT ĆE SE PRED SUDNJI DAN

Četiri su predznaka: tri ulegnuća tla, jedno na istoku, drugo na zapadu i treće na Arabijskom poluotoku. Četvrti predznak je vatra koja će se pojaviti na istoku i tjerat će ljude prema mjestu na kojem će se sakupiti. Pomenuta ulegnuća tla su cijepanje zemlje, koje će gutati ljude, kao jedna vrsta kazne određena ljudima. Muhammed, s.a.v.s, kaže: “U ovom ummetu će biti ulegnuća tla, izobličenja i kazfa, kada se rašire pjevačice, muzički instrumenti i pijenje alkohola.” Međutim, sve ovo što je nabrojana u ovom hadisu neće zadesiti čitav ummet, nego pojedine grupe ljudi. Zbog toga će Allah, dž.š, usmrtiti vjernike, kako ne bi doživjeli ova ulegnuća i sam potres koji će prethoditi Smaku svijeta. Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Smak svijeta će doživjeti samo najgori ljudi. “U drugom hadisu Poslanik, s.a.v.s, kaže: “Kijametski dan neće nastupiti sve dok se ne prestane izgovarati Allahovo ime na Njegovoj Zemlji.” Poslije pomenutih ulegnuća pojavit će se posljednji veliki predznak koji je ujedno i prvi znak stvarnog poremećaja čitavoga svijeta. To je vatra koja će se pojaviti iz Jemena, ili iz predjela Adena, ili sa istoka i koja će tjerati ljude prema mjestu okupljanja u Šamu.

Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Prvi predznak Smaka svijeta je vatra koja će se pojaviti sa istoka i tjerati ljude prema zapadu.” A u predaji od Huzejfe koju bilježi Muslim a koju smo spomenuli na početku ovog poglavlja, se kaže: “…a posljednji je vatra koja će se pojaviti u Jemenu i tjerati ljude prema mjestu njihovog okupljanja.” U drugoj predaji stoj i : ” … vatra koja će se pojaviti iz Adena tjerat će ljude prema mjestu njihovog okupljanja. Ona će se zaustaviti kada ljudi budu spavali i po podne se odmarali.”Ova vatra neće ostaviti nijednog nevjernika iza sebe. Sve će ih tjerati prema odredištu, a ko pokuša da izostane, pojest će ga. Tako će postupati dok ih sve ne sabere na mjesto okupljanja u Šamu.

Izvor: Blizina pojave Mehdije i smak svijeta

svjetlo dunjajluka

Related Articles

Back to top button