Islamske teme

PRIJE SPAVANJA PROUČITE OVE SURE ZA VELIKI HAJR

Svaki musliman pred spavanje treba učiti sljedeće sure ako hoće sebi dobro
Učenje određenog zikra (dove, sure i ajeti) pred spavanje, preporučio je i učio Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, kako je došlo u sahih predajama. Zbog toga svaki musliman pred spavanje, da bi bio zaštičen od šejtana (džinna), ružnih snova, nesanice i sl, treba uraditi sljedeće:

– Uzeti abdest kao za namaz

– Obući čistu pidžamu

– Očistiti posteljinu

– I proučiti zikr pred spavanje na sljedeći način:

1) Sjesti na krevet i skupiti šake te u njih proučiti po tri puta sure: Ihlas, Felek i Nas, onda puhnuti u šake, a zatim potrati dlanovima čitavo tijelo koliko si u mogučnsoti, počevši od glave. Aisa,radijallahu ‘anha , prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, svaku noć, kada bi legao u postelju, sakupio ruke i proučio, pušući u njih: Kul huvallahu ehad, Kul e’uzu bi Rabbi-l-felek i Kul e’uzu bi Rabbi-n-nas, a onda bi rukama potrao po svome tijelu, počevši od glave i lica, pa sve dokle bi mogao doprijeti. To je činio tri puta. (Sahihu-l-Buhari)

2) Učenje Ajetul kursije. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem:” Kada legneš u postelju, prije nego zaspeš prouči Ajetul-kursijju. Allah će ti odrediti čuvara da ti se šejtan ne približi tokom noći sve do sabaha. (Sahihu-l-Buhari)

3) Učenje posljednja dva ajeta sure El-Bekare. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem:“ “Ko naveče prouči posljednja dva ajeta sure El-Bekare (Amenerresulu), biće mu dovoljna zaštita te noći”. (Buharija i Muslim).

4) Postoje još određene dove i zikrovi koji se uče pred spavanje, ali sam ovo samo naveo zbog prirode pitanja.

Dakle, ako imamo malu djecu koja još nisu naučili sure, ajete i dove koje se uče pred spavanje, njihov roditelj to može uraditi za njih na sljedeći način. Sjesti će pored njihovog kreveta, skupit će svoje šake, te u njih proučiti po tri puta sure: Ihlas, Felek i Nas, zatim će u iste te šake proučiti Ajetul Kursiju i zadnja dva ajeta sure El-Bekare. Kad završi sa učenjem, puhnut će u ruke, a zatim će svoje dijete ili djecu, potrati tim rukama od glave prema nogama.

Ili, može da sve to prouči, ali bez puhanja u šake, nego kad završi sa učenjem svega navedenog, da samo puhne u lice svog dijeteta ili djece, te ih bismilom pokrije i bismilom ugasi svjetlo.

Takođe, važno je napomenuti da u dječijoj sobi na zidovima ne bude slika životinja ili ljudi. Allah zna najbolje!

Related Articles

Back to top button