Pitanja i odgovori

Spolni odnos sa trudnicom

PITANJE: Da li je dozvoljen spolni odnos sa trudnom suprugom i da li u Kur’anu i sunnetu postoji tekst kojim se to dozvoljava ili zabranjuje?

ODGOVOR: Dozvoljeno je da čovjek ima spolni odnos sa svojom trudnom suprugom, jer Uzvišeni Allah kaže: ”Žene vaše su njive vaše.” (El-Bekara, 223.)
Argument za ovo jesu i riječi Uzvišenog: ”…i koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu.” (El-Mu‘minun, 5., 6.)
Tako riječi ”osim od žena svojih” nisu ničim ograničene (specificirane), jer je osnova da je spolni odnos sa suprugom dozvoljen općenito. Ono što po Kur‘anu i sunnetu zabranjuje spolni odnos ograničava ovu općenitost, a s obzirom na to da u to ne spada spolni odnos sa trudnom suprugom, onda za to i nije potrebno utvrđivanje argumenata, jer je osnova dopuštenost toga.
Čovjeku nije dozvoljeno da opći u spolni organ sa svojom suprugom koja je u menstrualnom ciklusu, kao ni u analni otvor, a sve ostalo mu je dozvoljeno da čini. On ne može spolno općiti ni sa ženom u nifasu, makar on trajao manje od četrdeset dana, a nakon što ženi prestane nifas ili menstruacija, on ima pravo spolno općiti sa svojom suprugom.

Šejh Ibn-’Usejmin

Related Articles

Back to top button