Dove

Primjer dove u kojoj ima širka i nikako to ne bismo smjeli činiti

Primjer dove u kojoj ima širka je traženje od umrlih da ispune neku čovjekovu potrebu, ili traženje pomoći od njih.
To biva tako da neka osoba moli umrlog da mu otkloni njegove teškoće i probleme, ili da mu pomogne da ispuni svoje ciljeve, odnosno da mu pomogne da postigne ono što traži i ostvari ono što želi.
Ovo spada u čisti širk (mnogoboštvo) i otvoreni kufr (nevjerstvo). Zbog ovoga se čovjek mora pokajati, a ako se ne pokaje – slijedi mu smrtna kazna.
(Vidi: Medžmu’u-l-fetava, 27/72.)

Enes Julardžija

Related Articles

Back to top button