Poučne priče

“Ni za šta te Allah nije dao”

ZA ŠTA JE TEBE ALLAH DAO?

Često čujemo kako roditelji kažu djeci-NISI NI ZA ŠTA, ili NI ZA ŠTA TE ALLAH NIJE DAO!
Greška…svakog je Allah za nešto dao, svakog je za nešto stvorio.
Čovjek će znati za šta je kada osjeti da mu je Allah olakšao nešto da radi i kada vidi da ljudi to prihvataju…”A ZATIM MU PUT OLAKŠA…” (Kur’an, sura Abese).
Čovjek kada spozna svoj put treba nastojati biti najbolji u onome što radi i takmičiti se sa drugima na zdravim osnovama. Tako se ponaša musliman, i na taj način se ostvaruje prosperitet u društvu.
Znači, nije problem u tome ako si šumar, spoznaj svoje mogućnosti, i nastoj biti najbolji u svome poslu, budi bolji od ostalih šumara.
Problem je kod nas samo što šumari hoće biti nuklearni fizičari, nazor, i što se, onda, odgovorne funkcije ne daju onima koji su ih dostojni i koji ih zaslužuju, “A ODGOVORNE POZICIJE DAJITE ONIMA KOJI SU IH DOSTOJNI”, naređuje nam naš Gospodar!
Kada se stvari počnu vrijednovati po sposobnosti, a ne po podobnosti, krenućemo kao društvo naprijed.

Prof. Sanin Musa

Related Articles

Back to top button