Islamske teme

Recept za sreću u porodici

Rekao je Allahov Poslanik, a.s.:

“Zaista se kuća/stan ‘širi’ za njene ukućane (tj. širi se njen bereket, sreća i blagostanje) i u nju dolaze meleki a zaobilaze je šejtani – to je DOM U KOJEM SE UČI KUR’AN!
I zaista se kuća/stan ‘tijesni’ za njene ukućane (tj. u njoj nema bereketa ni sreće) i nju izbjegavaju meleki i u nju dolaze šejtani – to je KUĆA/STAN u KOJEM se NE UČI KUR’AN!”

Ko ne zna učiti Kur’an na arapskom jeziku – neka čita prevod na bosanski jezik!

Dr. Esmir Halilović

Related Articles

Back to top button