Islamske teme

Sa šestoricom ljudi nije vrijedno razgovarati…

Sa šestoricom ljudi nije vrijedno razgovarati…

Džahil – neznalica: Kada se sa neznalicom raspravljaš – zbog svog neznanja ce umisliti da je istina sa njime, zbog cega ce zapasti u štetu kojoj si ti bio razlog i sebeb! Allah džellešanuhu., kaže: „Neznalica se kloni!“ Nažalost, ovakvih je mnogo…

Sefih – glupak: Nije mudro razgovarati s glupacima, jer su oni neuravnoteženi u svojim rijecima i djelima, tako da je teško ocekivati ikakvoga boljitka od raspravke s njima… Nažalost i ovakvih je mnogo…

Gadban – ljutiti covjek: Obaveza ti ja da ucutiš ako se je naljutila osoba s kojom pricaš, sve dok se ne smiri, dok se ne ohladi i dok joj se duša ne primiri. Ako se budeš raspravljao s njime, a on je u ovakvom halu i stanju, isto je kao da se pametni raspravlja sa ludom!

Sekil – težak covjek: Ako primjetiš da tvoj sagovornik ne umije polemisati pa se ne možeš od njega okoristiti, niti umije slušati – kako bi se on okoristio tobom, teško li se tebi a i njemu…

Mute’annit – tvrdoglavi: Tvrdoglava osoba je ili kompleksna neznalica ili prezreni glupak kojem nema lijeka osim odbiti se od njega i napustiti ga. To je osoba koja ce ti kontrirati onda kada se složiš sa njime, a ako joj kontriraš postaje ti neprijatelj. Ako ga pocastiš – prezrijece te, a ako ga prezreš – pocastice te. Ako mu se nasmiješ – namrštice ti se! Ako budeš blag prema njemu – bice grub prema tebi, a ako budeš grub prema njemu – bice blag prema tebi…

Mubtedi’a – novotar: Ovu grupaciju ljudi ne poznaje niko drugi do onaj kome je Allah džellešanuhu., podario mudrost i oštroumnost, poznavajuci dobro novotarije i njihove sljedbenike (havaridž, šije, sufije, mu’utezile, kaderije, džehmije, murdžije…). sve navedeno zahtijeva duboko poznavanje vjere (el-tefekkuh). Koliko ljudi je pokušalo razgovarati s njima pa nisu požnjeliništa do zavist i mržnju!

Svojstva pravog sagovornika su lijepo ponašanje, strpljenje, nasmijanost i vedrina lica, poniznost, smirenost, samilost prema neistomišljeniku, istinitost, pravednost, blagost, milost, postepenost…

Priredio: Sead ef. Jasavic, prof.fikha

Imam „Sultanija“ džamije, Plav, CG

dzemat-sabah

Related Articles

Back to top button