Islamske teme

Sadaka za majku koja je umrla

Od Aiše, r.a., se prenosi da je neki čovjek došao Božijem Poslaniku, a.s., i rekao:
– Moja majka iznenada je preminula ne stigavši nešto oporučiti.Ja mislim da je stigla da bi naredila da se podijeli sadaka pa hoće li ona imati nagradu ako ja za nj u podijelim?
“Hoće!” – reče Božiji Poslanik, a.s.

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str. 241.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button