Islamske teme

Savjet bračnim drugovima koji ne mogu imati djece

Problem sterilnosti bračnih parova je rastući problem u našem društvu o kojem se malo govori. Iako nema zvaničnih podataka, institucije koje se bave istraživanjem ovog problema navode da je stopa sterilnosti bračnih parova oko 22 % što znači da skoro svaki četvrti bračni par ne može imati djece. Odnos sterilnosti muškaraca i žena je približno 50 % – 50 %. Ovaj podatak je zabrinjavajući jer takvo stanje rezultira padom nataliteta što za posljedicu ima opadanje broja novorođene djece i podizanje stope starosti stanovništva o čemu još ne postoje podaci sa popisa stanovništva koji je održan u oktobru 2013. godine.

Bračni parovi koji ne mogu imati djecu prolaze kroz psihološku krizu koja ima negativne posljedice na bračni život i bračni sklad. Zaista su djeca radost za bračne drugove i svaki bračni drug želi imati potomstvo kojem će pružiti ljubav, milost i odgoj.

Prepuštajući nauci da se bavi ovim problemom u medicinskom smislu, ovdje želimo ovaj problem sagledati kroz vjerski aspekt s obzirom da je isti spomenut na nekoliko mjesta u Božijoj Objavi Kur’anu Časnom.

Spomenut ćemo dva primjera gdje se navodi kako je Gospodar Svjetova, Uzvišeni Allah, darovao djecu ljudima koji sa naše tačke gledišta ne bi mogli nikako imati djecu. Ovo je vrlo važna moralna podrška današnjim bračnim parovima da ne gube nadu i da budu ubijeđeni da je Milostivi, Onaj koji sve može, u mogućnosti i njima dati potomstvo iako im medicina ne daje takvu prognozu.

Radi se o slučaju Allahovog poslanika Zekerijja’ alejhisselam i majke Poslanika Isa’a alejhisselam Merjem.

Zekerijja alejhisselam se brinuo o Merjemi i samo ju je on posjećivao u hramu u kojem je boravila. Uzvišeni u Kur’anu kaže: „I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja. Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao. “Odakle ti ovo, o Merjema?” – on bi upitao, a ona bi odgovorila: “Od Allaha, Allah onoga koga hoće opskrbljuje bez muke.” (Ali Imran, 37)

U nastavku ćemo navesti dio sure Ali Imran od 38. do 47. ajeta koji govore o ova dva događaja kako bismo imali jasnu sliku:

„Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: “Gospodaru moj,” – reče – “podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!”

„ I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: “Allah ti javlja radosnu vijest: rodiće ti se Jahja, koji će u Allahovu knjigu vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.”

“Gospodaru moj,” – reče – “kako će imati sina kada me starost ophrvala, a i žena mi je nerotkinja?” – “Eto tako”, – reče On -, “Allah čini što On hoće”.

“Gospodaru moj,” – zamoli on – “daj mi neki znak!” – “Znak će biti” – reče – što tri dana s ljudima nećeš moći govoriti, osim znakovima. I često spominji Gospodara svoga i hvali Ga krajem dana i izjutra!”

„I kada meleki rekoše: “O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio.

„ O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj!”

„To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi bio među njima kad su se prepirali.

„A kada meleki rekoše: “O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, biće viđen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih;

„ on će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i biće čestit”-

„ona reče: “Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?” – „Eto tako” – reče – “Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: ’Budi!’ – i ono bude.”

Nakon što je Zekerijja’ alejhisselam vidio jasan dokaz Allahove moći u vidu hrane koja je davana Merjemi, on je digao ruke i uputio dovu Uzvišenom da i njemu dadne ono za čim on čezne a to je dijete pa kaže: “Gospodaru moj, podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!” (Ali Imran, 38). Hvala Allahu što nam je u Kur’anu dao uputu za sve stvari koje nam život znače pa tako i ovu dovu koju trebaju učiti oni koji privremeno ne mogu imati djecu! Zašto ova dova ne bi bila u redovnoj praksi ibadeta bračnih drugova koji imaju ovaj problem? U ajetima koji slijede nakon ove dove ćemo saznati da je Zekerijja’ alejhisselam bio ostario i da je njegova žena bila nerotkinja tj. medicinskim riječnikom rečeno „sterilna“. Dakle, prema ljudskim kriterijima ni on ni njegova žena ne bi mogli imati djecu ali…

„ I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: “Allah ti javlja radosnu vijest: rodiće ti se Jahja, koji će u Allahovu knjigu vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.”(Ali Imran, 39)

Kao što Allah daje opskrbu bez računa onome kome On hoće, tako daje potomstvo kome On hoće a koga On hoće ostavlja bez potomstva. Allah je uslišao dovu Svoga roba Zekerijja’ alejhisselam i poslao meleke da mu saopšte radosne vijesti da će imati sina koji će biti vjernik, lijepog ahlaka, vjerovjesnik i potomak onih dobrih. Sve to mu je saopšteno prije nego mu se sin rodio. Ovdje je vrlo bitan jedan detalj a to je da mu je vijest saopštena dok je bio u ibadetu. Dakle, braćo i sestre, nema uspjeha i pozitivnog rezultata bez vjere, bez imana, bez namaza, bez ibadeta svake vrste! Zato svako ko želi da mu se dove ispune mora biti u konstantnoj vezi sa Uzvišenim Gospodarom!

S obzirom da je Zekerijja’ alejhisselam bio svjestan da „biološki“ ne može imati dijete, on se začudio i „na prvu“ reagovao i insanski upitao: “Gospodaru moj,” – reče – “kako će imati sina kada me starost ophrvala, a i žena mi je nerotkinja?” – “Eto tako”, – reče On -, “Allah čini što On hoće”. (Ali Imran, 40)

Subhanallah! Vrlo jednostavno je njegova radoznalost bila umirena i njegovo čuđenje prestalo podsjetnikom da je Allah Onaj koji sve može pa Njemu nije teško ispuniti jednu dovu Svog iskrenog roba. Zato, dragi brate i sestro budite ubijeđeni da Allah može ispuniti vaše želje i vaše dove sa lahkoćom ma koliko to vama izgledalo nemoguće! Jer, “Allah čini što On hoće.“(Ali Imran, 40) Nakon toga je Zekerijja’ alejhisselam tražio neki znak koji će mu biti jasna uputa da će se ispuniti odredba Svevišnjeg te mu je taj znak i dat. I ponovo se svim vjernicima daje savjet šta da rade kada nešto iz nepresušnih riznica Gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih, a to je: „I često spominji Gospodara svoga i hvali Ga krajem dana i izjutra!” (Ali Imran, 41)Ponovo se naglašava značaj ibadeta, obavljanja namaza i zikrullaha kako bi insan bio blizu milosti Milostivog koja rezultira ispunjenjem dova.

Nakon ajeta o ostvarenju dove Zekerijja’ alejhisselam, slijedi kazivanje o majci Allahovog poslanika Isa’a alejhisselam – Merjem. Već smo naveli da je Zekerijja’ alejhisselam živio u isto vrijeme kada i Merjem i da se o njoj brinuo.

Meleki, glasnici Uzvišenog Gospodara, su obradovali Merjem da ju je Allah stvorio čistom i učinio je boljom od svih žena. Odmah joj se savjetuje: „O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj!” (Ali Imran, 43) Iznova se naglašava da se zahvalnost Onome koji daruje ogleda u ibadetu Njemu i stalnim sjećanjem na Njega. Meleki donose radosnu vijest Merjemi i saopštavaju joj da će roditi sina, koji se se zvati Mesih, Isa sin Merjemin, da će biti viđen na oba svijeta i jedan od Allahu bliskih te će govoriti ljudima još u bešici i biće čestit.

Kao i Zekerijja’ alejhisselam, tako je i Merjem bila začuđena jer je prema njenom ovosvjetskom shvatanju nemoguće da ima dijete te je upitala: „Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?” – „Eto tako” – reče – “Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: ’Budi!’ – i ono bude.” (Ali Imran, 47)

Merjemin način razmišljanja je s ljudskog aspekta očekivan i ona se opravdano pita kako će imati dijete kada je nijedan muškarac nije dodirnuo što je u ljudskoj prirodi logična konstrukcija. Nadalje se u suri Ali Imran navodi da je slučaj rođenja Isa’a alejhisselam bez oca, kod Allaha poput slučaja Adema alejhisselam koji nije imao ni oca ni majku već ga je Uzvišeni stvorio od zemlje „a zatim rekao: “Budi!” – i on bi.“ (Ali Imran, 59)

Navedeni primjeri iz Allahove Knjige su dokaz da je moguće imati potomstvo bez da su ispunjene sve pretpostavke koje se temelje na razumskim dokazima potvrđenim naukom. To je već stvar vjerovanja i ubjeđenja da je Uzvišeni Allah Onaj koji sve može. U navedenim ajetima je data uputa za ostvarenje želja i ispunjenje dova a to je ustrajnost u dovi i stalna veza sa Gospodarom kroz ibadete u vidu namaza i zikrullaha.

Savjetujemo sve one bračne drugove koji imaju probleme ovog karaktera da se približe Gospodaru, ustraju u dovi i ibadetu i ne gube nadu u Allahovu milost i Njegovu pomoć. Kroz primjere Zekerijja’ alejhisselam i majke Isa’a alejhisselam Merjeme, Uzvišeni nam šalje jasnu uputu i poruku kako se ostvaruju dove koje se naizgled čine neostvarive pa uzmimo pouku i primijenimo je u praksi.

Za Akos.ba piše: Esed Ivojević

Related Articles

Back to top button