Tumač snova

Tumač snova: Sanjanje činjenja bluda

Ako neko sanja da čini blud, to znači da on nekoga ili neš­to pronevjerava, a rečeno je da to može simbolizirati i odlazak na hadž.Rečeno je da sanjanje činjenja bluda sa ženom nekog poznatog čovjeka simbolizira tra­ženje i priželjkivanje imetka tog čovjeka.Ko sanja da čini blud sa nekom mla­dom ženom – to znači da on ulaže imetak u neki siguran posao u kojem neće izgubiti imetak.Ko sanja da je nad njim izvršena kazna za blud to znači da će se okoristiti razumijevanjem i znanjem u vjeri ako je čovjek od nauke, ili da će ojačati upravu ako je upravitelj.

Ibn Sirin

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button