Islamske teme

Savjet za svakodnevni život

Savjetujem ti tri stvari:

1. Obaveza prema Allahu

2. Obaveza prema tvom tijelu i duši koja je u tebi

3. Obaveza prema ostalim ljudima

Ako ti Allah podari uspjeha te ispuniš ove obaveze, ne činiš sebi nasilje griješenjem i ne zanemaruješ obaveze prema svojoj braći muslimanima, i ne učiniš nepravdu Allahovim stvorenjima, tada si uspio i postići ćeš ono što budeš želio.

Što se tiče obaveze prema Allahu, savjetujem ti da kada osvaneš i kada omrkneš da nemaš veće brige do toga šta činiti kako bi Allah bio zadovoljan tobom. I imaj na umu da te je Allah stvorio i uspravnim te učinio, i hranio te i pojio, darivao te blagodatima i uputio te. Ne postoji niko ko ti daje više od Allaha. I ne postoji niko ko je preči da razmišljaš kako da ispuniš obaveze prema njemu do Allah. On te je stvorio u tri tmine, Sebe obavezao da te hrani, dao da se rodiš zdrav i normalan. Allah je taj koji je tebi potčinio zemlju kojom hodaš, i nebo prema kojem se orijentišeš, i blagodati kojima se hraniš i koje piješ. Allah! Čuvaj Allahovo pravo. Razmišljaj o dužnosti prema Allahu i učini je svojom najvećom brigom koju imaš na ovom dunjaluku.

A ko potpuno preda svoje srce Allahu, Allah će da učiniti zadovoljnim u svemu. Allah će paziti na njega i u svemu mu pomoći. Znaj da je Allah, čije pravo pozivam te da čuvaš, Vladar svih vladara. On je Bog prijašnjih i posljednjih naroda, On je Silni i Svemogući, u Njegovoj ruci je tvoj život i smrt, tvoje zdravlje i vitalnost, tvoje bogatstvo i siromaštvo. U Njegovoj ruci je sve. „Upitaj: “U čijoj je ruci vlast nad svim, i ko uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li?“ (23:88) Pa bježi od Allaha ka Allahu! Veličaj Ga i uvažaj Njegovo pravo.

Stidi se od Allaha, koji te je stvorio, da vidi kod tebe ono što ne voli da radiš, ili da čuje od tebe ono što nije zadovoljan da čuje. Stidi se od Allaha sve dok si zdrav, da iskoristiš to zdravlje u nepokornosti Njemu ili da oskrnaviš neku od Njegovih zabrana, ili da zanemariš neku od Njegovih obaveza. Budi skrušen pred svojim Gospodarom i ustraj u strahu od Njega. Ako učiniš sve ovo, On će ti otvoriti vrata Svoje milosti i učiniće te od prvih koji hrle ka Njemu. A ko se bude Allaha bojao i ustraje u bogobojaznosti, Allah će ga zaštititi Svojom zaštitom. Znaće kako da progovori, a da bude ispravno. Znaće kuda je ispravno i halal hodati. Znaće šta osjeća njegovo srce i duša i šta osjećaju njegovi udovi i organi.

Allah te nije stvorio da gubiš vrijeme sa besposličarima i onima koji se samo zabavljaju. Niti te je stvorio da budeš nemaran sa onima koji su u nemaru. „Džine i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju” (51:56)

Šejh Muhammed eš-Šenkiti

Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button