Islamske teme

Najbolji davetski angažman žene

Da bi jedno društvo živjelo u harmoniji, potrebno je prije svega da porodica, kao osnovna ćelija društva, živi na ispravan način. Jer, kako se djeca nauče ponašati u porodici, u većini slučajeva će se tako ponašati i van porodice. Ako se djeca već u porodici nauče da prakticiraju vjeru, ako se nauče kućnom odgoju, kulturi i redu, zasigurno da će se tako ponašati i u društvu. Dakle, ključ svega toga jeste odgoj u porodici Najveću ulogu u tom odgoju može da odigra upravo žena. Poznat nam je hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže: “Žena je pastirica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado…” (Buhari) Dakle, žena je ta koja je odgovorna za red i mir u kući, posebno kada je muž odsutan, i ona će odgovarati za to pred Allahom.

Zasigurno najveći i najplemenitiji davetski zadatak za jednu ženu muslimanku jeste da odgoji svoju djecu na islamski način. Naravno, da bi ona u tome uspjela, potrebno je prije svega da je i ona sama obrazovana u vjeri i da je čestita vjernica. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Sa ženom se stupa u brak zbog četvero: njenog bogatstva, porijekla, ljepote i vjere. Odaberi vjernicu!” (Ibn Madža)

Žena je ta koja najviše vremena provodi sa djecom kada je muž odsutan, kada je na poslu itd. To vrijeme koje provede sa djecom najveća je prilika da dječu nauči vjeri, lijepom ponašanju, kulturi, da ih upozna sa životnim stvarima itd. Kada djeca stasaju i budu spremna za društvo, ona će biti lijepo odgojena i podučena vjerskim principima, koje će, uz Allahovu pomoć, primjenjivati cijeloga života.

Prvo na što bi majka trebala da obrati pažnju u odgoju svoje djece jeste akida, vjerovanje. Najvažnije je da djeca u ranim godinama budu upoznata sa osnovama naše vjere, jer kada se u ranim godinama djeca nauče na ispravan način o islamskom vjerovanju, zasigurno da će im to biti od koristi tokom cijeloga života. “O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda!” (Lukman, 13) Od velikog je značaja da majka svom djetetu na lijep i blag način predstavi Allahovu vjeru, kako bi djeca od malih nogu osjećala sigurnost u svojoj nutrini da su sljedbenici ispravne vjere.

Također je nužno da majka, od samog početka, navikne djecu na izvršavanje islamskih propisa, poput namaza, posta, kako bi djeca razvijala svoj iman. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Naređujte djetetu da obavlja namaz kad napuni sedam godina!” (Ebu Davud). Kada se djeca odmalena naviknu na namaz i ostale ibadete, onda će im biti lahko to izvršavati i kada odrastu. Zasigurno da i u ovoj sferi odgoja ključnu ulogu ima majka.

Ahlak ili ponašanje također je jedan od bitnih elemenata kojem roditelji trebaju podučiti dijete. I u ovom slučaju, majka djeteta ima posebnu ulogu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Budite plemeniti prema svojoj djeci i uljepšajte njihov odgoj.”

Lijep ahlak, kojem djeca trebaju biti podučena, ogleda se u poštivanju roditelja kao i općenito starije i učenije osobe. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nama ne pripada onaj ko nema milosti prema našim mlađim i ne zna pravo naših starijih” (Ebu Davud), a u jednoj drugoj verziji dodaje se: “…ko ne poštuje naše učene!” Muslimanka koja vjeruje u Allaha i svjedoči da je Muhammed Allahov poslanik bit će svjesna ovih Poslanikovih riječi i nastojat će da svoju djecu poduči poštivanju starijih i učenih ljudi, kao i općenito lijepom ahlaku.

Sve navedeno ukazuje na to da žena može da ima itekako veliku ulogu na davetskom polju. Ona to radi na svoj način, shodno svojoj prirodi i mogućnostima. Jer, ono što je najplemenitije i zajedničko za većinu muslimanki jeste da bude “pastirica u kući svoga muža”, kako kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button