Islamske teme

Šejtanu je najdraže unijeti tugu u srce vjernika

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Tuga se ne pojavljuje u Kur’anu osim u formi zabrane, kao što su riječi Uzvišenog: ”I ne gubite hrabrost i ne žalostite se.” (Ali Imran, 139.), ili u odričnoj formi, kao što se navodi u ajetu: ”I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici.” (Junus, 62.) Razlog tome je što je najdraža stvar šejtanu da rastuži vjernika, kako bi ga zaustavio na njegovom putu ka Allahu.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, utjecao se Allahu od tuge, učeći dovu: ”Allahumme inni e’uzu bike minel-hemmi vel-huzni” – Allahu moj, Tebi se utječem od brige i tuge.”

Zatim je Ibnul-Kajjim, rekao: ”Tuga slabi srce, slabi odlučnost i šteti volji, i šejtanu nema ničeg dražeg od tuge vjernika. Stoga, obveseljavaj, budi optimističan i imaj lijepo mišljenje o Allahu, budi siguran u ono što je kod Allaha i pouzdaj se u Njega, pa ćeš naći sreću i zadovoljstvo u svakoj situaciji.

Ne kvari svoju radost brigom, ne kvari svoj um pesimizmom, ne kvari svoj uspjeh obmanom, i nemoj kvariti optimizam drugih razočaravajući ih. Ne upropaštavaj svoje danas gledajući u svoje jučer.

Ako razmisliš o svojoj situaciji, otkrit ćeš da ti je Allah dao neke stvari, a da ih nisi tražio. Budi siguran da ti Allah neće uskratiti ništa što želiš, a da se u tom uskraćivanju ne krije dobro za tebe.

Možda ti spavaš, a desetine dova kucaju na nebeske kapije za tebe, od siromaha kome si pomogao, ili od tužne osobe koju si usrećio, ili od prolaznika kome si se nasmiješio, ili od nevoljnika kojeg si utješio. Stoga ne potcjenjuj ni jedno dobro djelo nikada.”

Šejh Abdur-Rahman es-Sa’di, govorio je: ”Život je kratak, zato ga nemoj skraćivati ​​brigama i tugom. Budi vlasnik srca koje diše zadovoljstvom i srećom.”

Izvor:saff.ba

Related Articles

Back to top button