Islamske teme

Skromnost je vrhunac bogatstva

U stihovima, Imam Šafija r.h. je rekao:

Da je skromnost vrhunac bogatstva, to sam uvidio
Pa sam se za njene skute čvrsto uhvatio

Niko me pred svojim vratima neće vidjeti
Niti ću se bilo s kim previše zaokupiti

Bogataš sam postao bez srebrnjaka ijednoga
Pored ljudi prolazim poput kralja kakvoga

(Divan Imama Šafije str. 102)

Preveo: Amir Durmić

Related Articles

Back to top button