Islamske teme

Spuštanje podlaktica na zemlju pri sedždi i oponašanje životinja

Imam Muslim bilježi od Bera ibn Aziba da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada se spustiš na sedždu spusti svoje šake i podigni svoje laktove.“¹

Ovo je dokaz da se laktovi trebaju podići. Neki ljudi, kada obavljaju sedždu, spuštaju svoje podlaktice na zemlju, što je postupak psa. Čovjeku je zabranjeno da oponaša životinje a posebno u namazu.

Iz djela: “Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana”
Prijevod: Put vjernika

Related Articles

Back to top button