Islamske teme

Šta možeš uraditi za jedan minut? – Aid El-Karni

Šta možeš uraditi za jedan minut? – Aid El-Karni

Shvatio sam da se u jednoj minuti života može učiniti puno dobra. Može se proučiti nekoliko ajeta. Svaki ajet sadrži nekoliko desetina slova, a svako slovo nosi deset sevaba. U minuti se može i sto puta izgovoriti tespih. Mogu se sto puta izgovoriti riječi subhanaAllahi ve bi hamdihi (Slavljen neka je Allah i Njemu hvala). Svakom ko izgovori ove riječi bit će oprošteni grijesi, makar ih bilo koliko morske pjene.
Za jednu minutu mogu pročitati oko četiri stranice knjige, sedam puta proučiti El-Fatiha. Neki su računali koliko ova sura nosi sevaba, pa su izračunali više od hiljadu četiri stotine sevaba. Za isto vrijeme može se dvadeset puta proučiti sura El-Ihlas. Ko sumnja nek proba.

Ovim ti želim dati do znanja koliko vrijedi samo jedna minuta tvog života. Ona je veliki trenutak u zikru, učenju Kur’ana, dovi, razmišljanju, čitanju ili pisanju.

Jedna minuta ti može puno donijeti u životu, može ti povećati sposobnosti, ideje, shvatanja, memoriju i dobra djela.

I ova minuta može biti upisana u Knjigu dobrih djela ako je budeš znao iskoristiti i sačuvati.

Pogledaj koliko minuta, čak i sati, dana, mjeseci, pa i godina protekne uzalud, protekne u zabavi i razonodi, rasprši se poput prašine u zraku. Kamo sreće da takav čovjek bar sačuva glavu i bude na pozitivnoj nuli. Ali, naći ćeš kod njega puno grijeha, propusta i manjkavosti. Da Allah pomogne.

U jednoj minuti možemo dvadest puta kazati La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir (Nema boga osim Allaha, Jednog i Jedinog, Koji nema druga. Njemu pripada vlast i hvala i On je Svemoćan). Ko izgovori ove riječi kao da je na Allahovom putu oslobodio osam robova iz Ismailovog potomstva.

Spomenuli smo da se u jednoj minuti dvadest puta može proučiti sura Kul huvallahu ehad, što vrijedi koliko sedam puta proučiti Kur’an, jer ona vrijedi koliko trećina Kur’ana.

Tako ti Gospodara, koliko dobra propuštaš? Koliko dobrih dijela dopustiš da ti prođe? Koliko trenutaka izgubiš u rekla-kazala, ogovaranju i tračanju? Koliko se povodiš za pričama ljudi? Koliko nemarno posmatraš smrt? Koliko si opušten u zabludi?

Okrenimo se sada pisanju. U minuti možeš napisati četiri reda podsjetnika, a ako požuriš i pet. To je skoro trećina stranice. Ako bi svakodnevno pisao samo pet redova, za mjesec bi napisao deset stranica, za godinu sto dvadeset stranica, a za deset godina hiljadu dvjesto stranica. Tolika je i knjiga Zadul-mead od Ibn Kajjima, a malo manja je od Ibn Kesirovog Tefsira.

Ako bi svakodnevno u jednoj minuti proučio suru Kul huvallahu ehad to bi za mjesec dana bilo šest stotina puta, a za godinu sedam hiljada dvjesto puta. To je ravno dvije hiljade i četiri stotine učinjenih hatmi.

Pedeset puta možeš izgovoriti riječi Sallallahu alejhi ve sellem, donoseći salavat na Poslanika, a.s., i tako steći pet stotina salavata koje će Allah na tebe donijeti, jer ko donese jedan salavat, zaradit će deset.

Mogu se i klanjati dva rekata u kojima će se samo izvršiti vadžibi, kao što je učenje Fatihe i tri tespiha na ruku’u i sedždi. To se može stići za minut. Ko svakodnevno klanja duha-namaz, za godinu dana će klanjati sedam stotina rekata. Na svakom rekatu će učiniti dvije sedžde i tako će za godinu dana učiniti više od hiljadu i četiri stotine sedždi.

U vjerodostojnom hadisu stoji: „Nećeš učiniti ni jednu sedždu a da njome Allah neće uzdići tvoj položaj i oprostiti ti jedan od grijeha.“

U jednoj minuti možeš steći zadovoljstvo Gospodara, pobrisati grijehe, kod Allaha ti može biti upisana nagrada i skinut teret sa tvojih pleća. Mogu ti biti riznica kod Uzvišenog. U toj minuti možeš pisati, sastavljati, učiti, razvijati talenat, jačati memoriju, povećavati dobra djela, spominjati Allaha, produbljivati kulturu i širiti spoznaju. Ali, dragi brate, sve ovo zahtijeva interesovanje i trud. Da nas Allah sačuva smrti truda, hladnoće odlučnosti i podlosti prirode.

Napisao: dr. Aid El-Karni

dzemat-sabah

Related Articles

Back to top button