Sihr

Liječenje sihra i messa (šejtankog dodira)

Liječenje sihra i šejtankog dodira ima dva stanja:

Prvo: Da se zna mjesto na kojem se nalazi sihr, te se uzme i uništi. Na takav način će sihr, uz Allahovu pomoć biti uništen. Ovo je najbolji način liječenja od sihra, a mjesto sihra se može spoznati putem snova ili Allahovom uputom, ili putem džinna koji se nalazi u tijelu čovjeka koji se liječi i sl.

Aiša kazuje: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio opsihren do te mjere da mu se činilo da prilazi svojim ženama.“ Sufjan veli: „Ovakva vrsta sihra je najteža.“ Rekao je: „O Aiša, da li znaš da me je Allah upoznao sa onim što sam Ga pitao? Došla su mi dva čovjeka, jedan je sjeo pored moje glave, dok je drugi sjeo pored mojih nogu. Onaj koji je bio pored glave je kazao ovom koji je bio pored nogu: ‘Kakvo je stanje ovog čovjeka?’ Odgovorio je: ‘Opsihren je.’ ‘A ko ga je opsihrio?’ upitao je. Reče: ‘Lebid b. El-E’asam, čovjek iz Benu Zurejka, a on je licemjer.’ Kaže: ‘U čemu je (sihr)?’ Rekao je: ‘U češlju i dlaci (koja je spala prilikom češljanja).’ Pa ga upita: ‘A gdje je to?’ A drugi mu odgovori: ‘U bunaru Zervan (koji se nalazio u bašti plemena Benu Zurejk).“ Aiša veli:„Poslanik je otišao i izvadio taj sihr.“ [8]

Drugo: Da se ne zna mjesto na kojem se nalazi sihr i tada se bolesna osoba liječi na dva načina:

Šerijatski propisanim načinom učenja, tj. rukjom, moleći Allaha i učeći dove prenesene u kur’ansko-hadiskim tekstovima i tome slično.

Zbog čega se uči šerijatska rukja ili šta se njome liječi?

Ona se uči i njome se liječi sihr, šejtanski dodir, zavist, urok, padavica, ludilo, otrov, ubod, bolovi, bolest, tuga i druge vidljive i nevidljive bolesti.

Hvala Allahu Koji je za svaku bolest dao lijek i učinio Kur’an uputom i lijekom.

Uslovi za ispravnost rukje:

Da bude sastavljena od riječi Allaha i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili od dova koje nisu u suprotnosti sa šerijatom.
Da bude na arapskom ili nekom drugom jeziku, razumljivog značenja.
Da onaj koji uči i onaj kome se uči budu uvjereni da je rukja samo uzrok, a da je pravi liječnik Allah u kojeg se treba pouzdati.
Da rukja ne sadrži nešto što je u koliziji sa islamom, poput dove nekom drugom mimo Allaha, uvrede i psovke.

Najbolje je da čovjek sam sebi uči ili nekom od svojih ko je bolestan, a dozvoljeno je tražiti i od drugih da uče.

Lijek koji je po islamu dozvoljen, poput meda, zemzem vode, hurmi, ćurukota, hidžame i sl.

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Lijek je u tri stvari: u hidžami, gutljaju meda i kauterizaciji, ali ja mome ummetu zabranjujem kauterizaciju.“[9]

Sa’d b. Vekkas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko ujutro pojede sedam osušenih hurmi, tog dana mu ne mogu naštetiti sihir i otrov.“[10]

U verziji kod Muslima stoji: „Ko pojede sedam medinskih hurmi kada osvane, otrov mu neće moći nauditi sve dok ne omrkne.“

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ćurukot je lijek za svaku bolest osim smrti.“[11]

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko pusti krv kupicom, sedamnaestog, devetnaestog ili dvadeset i prvog u mj esecu, bit će mu to lijek za svaku bolest.“[12] Način (postupak) propisanog liječenja

Onaj ko uči treba uzeti abdest, a zatim početi učiti, ispravno i razgovjetno izgovarajući ajete. Treba da puhne u oboljelu osobu nakon učenja onoga što je lahko iz Kur’ana, poput Fatihe, ajetu-l-kursijje, zadnja dva ajeta sure Bekare, sure El-Kafirun, El-Ihlasa, El-Felek, En-Nas, ajeta o sihru i džinnima, poput ajeta iz sura:

El-E’araf, 117-122.

Junus, 79-82.

Taha, 65-69.

El-Bekare, 102.

Es-Saffat, 1-10.

El-Ahkaf, 31-32.

El-En’am, 17-18.

Zatim dova, poput:
اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ، وَاشْفِي أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

Allahumme rabbe-n-nasi, ezhibi-l-be’se, vešfi ente-š-šafi, la šifae illa šifauke, šifaen la jugadiru sekamen. Allahu, Gospodaru ljudi, Koji otklanjaš bolest, izliječi, Ti si Onaj Koji liječi, nema liječnika osim Tebe. Podari takav lijek iza koga više neće ostati bolesti.[13]

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ، أَوْ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

Bismillahi erkike, min kulli šej’in ju’zike, min šerri kulli nefsin, ev ajnin, ev hasidin, Allahu ješfike, bismillahi erkike.

U ime Allaha, učim ti rukju od svake bolesti koja te pati od zla svake zavidne duše i oka. Allah te izliječio! U ime Allaha, učim ti rukju.[14]

بِسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ

Bismillahi jubrike, ve min kulli dai’n ješfike, ve min šerri hasidin iza hasede, ve min šerri kulli zi ‘ajnin.

U ime Allaha, On će sa tebe skinuti ovo i izliječiti te od svake bolesti; i od zla svakog zavidijivca kada zavidi, i od svakog urokljiva oka.[15] امْسَحِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ

Imsehi-l-be’se rabbe-n-nasi, bi jedike-š-šifau, la kašife lehu illa ente.

Gospodaru ljudi, ukloni nedaću, u Tvojoj Ruci je lijek, i niko osim Tebe ne može ukloniti ovu nedaću.[16]

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

Euzu bi kelimatillahi-t-tammeti, min kulli šejtanin ve hammetin, ve min kulli ajnin lammetin.

Tražim utočiše Allahovim potpunim riječima od svakog šejtana i svakog gmizavca, i od svakog sjanog ( urokljivog.) oka.[17]

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

Euzu bi kelimatillahi-t-tammati min šerri ma haleka.

Tražim utočište Allahovim potpunim riječima od zla svega što je stvorio.[18]

بِاسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

Bismillahi (tri puta), euzu billahi ve kudretihi min šerri ma edžidu ve uhaziru (sedam puta).

U ime Allaha, utičem se Allahu i tražim pomoć u Njegovoj moći od zla bolesti koju osjećam i koje se bojim.[19]

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

Es’elullahe-l-azime, rabbe-l-arši-l-azimi en ješfijeke. (sedam puta)

Molim Allaha Uzvišenog, Gospodara arša veličanstvenog, da te izliječi.

menhedz.com

Related Articles

Back to top button