Islamske teme

Šta nudi Dunjaluk, a šta Ahiret

Allah, dž.š., je obećao da će i jednima i drugima biti udovoljeno. Kako se ko opredijelio, odabrao i svoje namjere, djela i poslove usmjerio, to će i imati. Iskreni vjernici imaće udio i na ovom svijetu i trajnu nagradu na Ahiretu.

Svaki vjernik želi Ahiret – budući trajni život, njemu teži i on mu je glavni konačni cilj. Svoje životne želje, probleme, aktivnosti i djelatnosti, usmjerava i podređuje tom cilju. Ovozemni život, može se slobodno reći, njemu je u drugom planu i uzima od njega onoliko koliko mu je neophodno. On se maksimalno trudi za trajnu nagradu budućeg svijeta redovnim izvršavanjem obaveza – ibadeta i njegovo vjerovanje redovno prate i potvrđuju dobra djela. On ima i dun’ja, njegove vrijednosti i ljepote, ali njegov pogled gleda široko i daleko ka Ahiretu.

Dunjaluk želi i njemu teži svaki onaj koji je okupiran njime, koji samo o njemu misli i sve aktivnosti i poslove veže za njega. Ahiret rijetko spominje i vrlo malo čini za njega. Njega je život ovozemni obuzeo. Postao je rob nezasitih prohtjeva, nerealnih ambicija i dunjalučkih prolaznih izazova. Zaboravio je da je on samo Allahov rob na zemlji, da je Allah Gospodar ljudi, njihovih života, imetaka i dobara i da se konačno sve Njemu vraća.

Uzvišeni Allah je omogućio svojim robovima izbor, dun’ja ili Ahiret, kao što im je dao slobodu vjerovanja ili nevjerovanja. Allah, dž.š., kaže: „Reci: Istina je od Gospodara vašeg, pa ko hoće – neka vjeruje, a ko hoće – neka ne vjeruje!“ (El-Kehf, 29.)

Šta nudi dun’ja, a šta Ahiret

Allah, dž.š., kaže: “Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, biće od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati.“ (El-Kehf, 46.)

Islam, dakle, ne zabranjuje dunjalučke ukrase ali u granicama lijepog i dozvoljenog, ali se naglašava da su prave vrijednosti dobra i plemenita djela, ibadeti i obaveze s kojima je zadužen i razna učenja i zikrovi koje vjernik svakodnevno praktikuje. To su vrijednosti koje traju i ostaju i koje će koristiti i na Sudnjem danu, na putu ka trajnoj nagradi – džennetu. Allah, dž.š., je također rekao: „Sve što vam je dato – samo je uživanje u životu na ovom svijetu, a ono što je u Allaha – bolje je i trajnije za one koji vjeruju i u Gospodara svoga se uzdaju.“ (Eš-Šura, 36) Pa ne dajte, Allahovi robovi, prednost prolaznosti nad vječnošću! Na ovom svijetu su privlačna i sjajna dobra opskrba, djeca, uživanja, slast, čast, vlast, itd. Uživanje u tome je neznatno, bezvrijedno i vremenski ograničeno. Za vjernike, koji se na svoga Gospodara oslanjaju i u Njega uzdaju, pripremljena je na Ahiretu trajna blagodat i ljepota života. Poslanik s.a.v.s., je govorio: „Dunjaluk je kuća onome ko kuće nema, i imetak onome ko imetka nema, i zarad njega skuplja onaj ko pameti nema.“ (Ahmed – sahih)

Poslanik, s.a.v.s., u narednom hadisu oslikava nam dun’ja i rezultate šta je ko postigao, prema izboru svojih poslova i postupaka: „Ovaj svijet je kao kakva divna zelena bašča. Ko na njemu bude na pošten način sticao imovinu i trošio je u prave (hairli) svrhe, Allah će ga za to Džennetom nagraditi. Međutim, ko na ovom svijetu bude na nedozvoljen način sticao svoju imovinu i trošio je u nedozvoljene svrhe, Allah će mu za kaznu odrediti kuću poniženja – Džehennem…“ (Bejheki – sahih)

Dobra ovog svijeta su prije svega vjera – iman i uputa, kao najveći dar Allahov, zdravlje, opskrba, zadovoljstvo, čestita i plemenita porodica, rodbina i prijatelji, smještaj, posao itd. Kroz ovozemni život na pozornici su dvije kategorije ljudi, o kojima je ovo kazivanje. Jedni su okupirani i žude samo za nasladama ovoga svijeta i samo ih on interesuje. Ima i u narodu izreka kako oni govore: „Da je nama samo na ovom svijetu, a tamo kako bude.“ Drugi, pak, imaju široke vidike i gledaju šta slijedi iza ovozemnog života, a to je trajno dobro i sreća. Zato se skoncentrišu na njih da ih postignu, ne pridavajući poseban značaj ovom prolaznom svijetu.

Ishak Sedić

Related Articles

Back to top button