Islamske teme

Strpljenje

Ne nalazimo da Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu, “Allah je doista s onima koji mnogo mole, ili On je s onima koji mnogo poste…”, ali zato nalazimo da kaže: „…i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.“ (El-Enfal, 46.)

„O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.“ (El-Bekare, 153.)

Allah je zaista uz izdržljive, strpljive. Allah svome robu nikada ne oduzima nešto osim da bi mu dao nešto bolje zauzvrat. Naš Gospodar nas nikada ne ostavlja praznih ruku. Ako, u se čovjek zadesi u nekoj nevolji, a tijekom nje ponovo otkrije smislen odnos s Allahom, onda je neupitno to iskušenje i teškoća najbolja stvar koja mogla dogoditi. Kakva god da je ta teškoća bila, ako je to bio uzrok da nađemo Allaha i da Mu se okrenemo, elhamdulillah, vjerujemo čvrsto da na Sudnjem danu nećemo požaliti.

Strpljenje je poput svjetlosti. Kako nam svjetlost koristi? Na način da nam osvjetljava i ukaže put, odnosno omogućuje nam da jasno vidimo. Kako strpljenje to čini? Strpljenje je povezano s nadom i pouzdanjem u Uzvišenog Allaha. Kad se dogodi nešto loše, možemo se prisiliti na strpljenje, iako nam je teško, podsjećajući se da s poteškoćama dolazi olakšanje i da nakon razdoblja poteškoća Allah uvijek daje olakšanje. To je suprotnost tami i nestrpljivosti. Nestrpljivost je mrak jer nas rastužuje, uznemiruje, frustrira…možemo se brzopleto ponašati i u tim momentima ne vidimo mudrost u kašnjenje nečega šta želimo ili očekujemo. Strpljenje nije nešto jednostavno, naprotiv tome teško je ostati strpljiv, ali je zato nagrada kod Allaha.

„Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.“ (Ez-Zumer, 10)

Prava strpljivost je imati ubjeđenje u kader i ne žaliti se ljudima na neku situaciju, već se žaliti Allahu i samo od Njega očekivati. Netko je rekao – Allahu je lako i ono šta se nama čini nemoguće. Uz sabur, ne smijemo gubiti nadu u Njegovu milost i izlaz iz situacije koja nas je zadesila i trebamo pokušati naći snage da budemo zadovoljni Njegovom odredbom u tom smislu, da ne očajavamo i da se ne žalimo ljudima, jer svakako ljudi nam mogu malo pomoći, ali prava pomoć i rješenje su samo kod Gospodara svih svjetova.

Vjernik uvijek treba raditi na sebi i truditi se biti najbolja verzija sebe, uz Allahovu pomoć. Zato je poželjno postepeno razvijati osobinu strpljenja i motivirati sami sebe da ćemo za to, inšallah, biti nagrađeni. Svatko može zapasti u pesimizam, ali na nama je da se trudimo i budemo optimistični jer iskušenja mogu biti razlog našeg uspjeha i napretka. Jedna od najboljih motivacija u takvim trenutcima je znati da je onaj ko istinski vjeruje u Allaha, uvijek na dobitku.

Dokaz tome su i riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao: “Čudan li je primjer vjernika, on je dobitnik u svakog situaciji. Ako ga zadesi kakvo dobro, on zahvaljuje Allahu, šta mu donosi korist, a ako ga pogodi kakvo iskušenje, on se strpi pa mu i to donosi nagradu od Allaha.“ (Muslim)

Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button