Islamske teme

Subhanallah! Allah dž.š. nam daje šest sati da se pokajemo za počinjeni grijeh

Prenosi Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Melek koji piše loša djela podigne svoje pero šest sati (tj. nezapisuje šest sati) grijeh ili pogrešku koju uradi rob musliman, pa ako se pokaje i zatraži oprost neće ga ni upisati a ako se ne pokaje onda ga upiše kao jedno loše djelo.”

(Bilježi ga Albani u Sahih El Džamiu-s-Sagir, broj 2097. koji kaže da je dostigao stepen Hasen hadisa).

Učenjaci se jednoglasno slažu da će djela koja je čovjek učinio svjedočiti protiv njega, bilo da ih je učinio u pristojnim ili nepristojnim mjestima kao toalet, u poslušnosti Allahu ili neposlušnosti i grijehu. Sve što je čovjek uradio u toku svog života na dan proživljenja će to naći u knjizi djela, bila ta djela mala ili velika, važna ili beznačajna. Allah Uzvišeni kaže:

I Knjiga će biti postavljena i vidjećete grješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. “Teško nama!” – govoriće – “kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!” – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. (18:49)

A Allah zna najbolje.

Related Articles

Back to top button