Islamske teme

Subhanallah, kako je ovo jednostavan način da se pridobije berekt i zaštita od Uzvišenog Allaha…

Subhanallah, kako je ovo jednostavan način da se pridobije berekt i zaštita od Uzvišenog Allaha…

Prenosi se od Enesa ibn Malika, da mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sinko, kada budeš ulazio u kuću nazovi selam, spustit će se bereket na tebe i na tvoje ukućane.” (Tirmizi 4/161.

Prenosi se od Ebu Umameta el-Bahilija da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojica su pod stalnom Allahovom zaštitom. Čovjek koji izađe u borbu na Allahovom putu. On je pod Allahovom zaštitom sve dok ga Allah ne usmrti i ne uvede u Džennet ili ga vrati opskrbljenim sa ratnim plijenom ili nagradom koju je stekao. Čovjek koji je otišao u mesdžid. On je pod Allahovom zaštitom sve dok ga Allah ne usmrti ili ga vrati sa nagradom ili plijenom koji je stekao. Čovjek koji uđe u svoju kuću sa selamom i on je pod Allahovom zaštitom”. (Prenosi ga Ebu Davud sa dobrim senedom)
n-um

Related Articles

Back to top button