Islamske teme

TAKO LAGAHNO DJELO, A TAKO VELIKA NAGRADA ZA NJEGA (Ne propustite)

Pripremajući novi tekst, koji će inšallahi uskoro biti objavljen, naišao sam na hadis Allahovog Miljenika kojeg nisam mogao ostaviti, a da ga ne podijelim sa vama.

Subhanallahi!!!

Kako je Allahova milost velika, i kako nam je omogućio da sa veoma lagahnim djelima postignemo ogromene nagrade.

Od Abdullaha ibn Amra, r.a., prenisi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:

“Koji god Musliman bude kontinuirano ustrajan u dva svojstva ili osobine, ući će u Džennet. Njih je veoma lahko prakticirati, ali je malo onih koji to čine. Prvo je da nakon obavljenog namaza deset puta kaže: subhanallahi, deset puta: elhamdulillahi, i deset puta: Allahu ekber. To je stotinu pedeset jezikom a hiljadu i pet stotina na vagi. Drugo je kada legne u postelju spavati da kaže: trideset i četiri puta Allahu ekber, trideset i tri puta Elhamdulillahi i trideset i tri puta Subhanallahi. To je stotinu puta jezikom, a hiljadu na vagi.”
Abdullah ibn Amr, r.a., kaže: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kako ovaj zikr broji svojom rukom.”
(U rivajetu imam Ahmeda stoji dodatak: Allahov Poslanik je upitao: ‘Ima li neko od vas da u toku jednog dana učini dvije hiljede i pet stotina grešaka?’)
Neko je upitao: Allahov Poslaniče, kako to da je ova djela lahko činiti, ali je malo onih koji ih čine? Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we selem reče: “Tako što nekome od vas dođe šejtan kad legne da spava i uspava ga prije nego ove riječi izgovori i dođe mu nakon namaza i dođe mu nakon namaza pa ga posjeti na neku njegovu potrebu prije nego li ih kaže.“

(Hadis bilježe: Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, šejh Albani ocijenio je ovaj hadis vjerodostojnim u više svojih knjiga.).”

Elvedin Pezić

Portal Svjetlo Dunjaluka

Related Articles

Back to top button