Islamske teme

Učenje djece lijepom ponašanju

Isto kao što se dijete treba podučiti obredima ibadeta, ono se treba takođe podučiti lijepim navikama i osobinama sve dok one ne postanu njegova druga priroda.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Vjernici koji imaju najpotpuniju vjeru su oni koji imaju najljepše ponašanje“. (Ebu Davud)

Lijepo ponašanje je stečena osobina koja se mora usvojiti u ranom djetinjstvu. Od tih osobina su sljedeće:
POŠTOVANJE I POSLUŠNOST RODITELJIMA

Prva osoba od koje dijete uči lijepo ponašanje je otac. Ako je dijete odgojeno u dobrom islamskom domu onda će njemu biti prirodno da se prema svojim roditeljima odnosi sa poštovanjem.

Uzvišeni Allah kaže:

A odredio je Gospodar tvoj, da ne obožavate, izuzev Njega, a roditeljima – dobročinstvo. Ako jedno od njih dvoje ili oboje dostigne kod tebe starost, tad im ne reci: “Uf!” i ne grdi ih i reci im riječ plemenitu. I spusti im krilo poniznosti iz milosti, i reci: “Gospodaru moj! Smiluj se njima dvoma, kao što su me odgajali (dok) sam bio mali.” (Isra, 23-24)
ODRŽAVANJE RODBINSKE VEZE

Ispravno odgajanje takođe predviđa podučavanje djece da održavaju lijepe odnose sa svojom rodbinom.

Uzvišeni Allah kaže: I obožavajte Allaha i ne pridružujte Mu ništa! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu. (Nisa’a, 36)

Ispunjenje ove Allahove naredbe može biti postignuto samo ispravnim odgojem koje dijete čini privrženim svojoj rodbini iz pokornosti prema Allahu.

Obzirom da je rodbina produžetak porodice onda jačanje veze sa njima takođe jača cijelu porodicu a isto tako cijelu zajednicu i to se odražava na islamsku zajednicu koja tako uživa vezanu građevinu.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Primjer vjernika u njihovoj uzajamnoj ljubavi i milosti je kao jedno tijelo, ako se jedan dio razboli čitavo tijelo je sa njim povezano i osjeća bol.” (Muslim)
USAĐIVANJE BRATSKE LJUBAVI

Bratska ljubav i vjernička solidarnost se mora usaditi u diječje umove i to da su vjernici braća po vjeri. Kao primjer koji treba slijediti su naši ispravni prethodnici, muhadžiri i ensarije čiju je bratsku ljubav i altruizam Uzvišeni Allah naredio u Kur’anu.

Pružanjem lijepe geste lica ili radosnim pozdravljanjem među muslimanima se ostvaruje prijateljstvo u njihovim srcima i jača se ljubav među vjernicima. Ovo je doista lijepa osobina na koju Uzvišeni Allah upućuje. Opisujući vjernike On kaže: „Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom“. (Feth,29)

Allah je takođe obraća Svom Vjerovjesniku govoreći: „Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine.(Ali Imran, 159)
ČUVANJE JEZIKA

Pružanje lijepe riječi je vrsta sjećanja Allaha, govorenje istine, čuvanje svog jezika od ogovaranja muslimana su dobra djela. Najbolji musliman shodno riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem je onaj od čijeg su jezika muslimani sigurni.

Roditelji trebaju svoju djecu učiniti svjesnim težine zlostavljanja drugih sa jezicima i činjenici da je jezik dvostrano i opasno oružje. Iz tog razloga oni trebaju posebno biti upozoreni na zloupotrebu jezika.
UPOZORAVANJE DJECE NA OGOVARANJE I KLEVETANJE

Djeca trebaju biti naučena da je ogovaranje govorenje zlobno o odsutnoj osobi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Da li znate šta je ogovaranje / gibet?” Rekli su: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju”, pa je rekao: “Ogovaranje / gibet je da spomeneš svoga brata po onome što on ne voli.”, rekli su: “A ako pri njemu bude ono što sam rekao?” “Ako bude pri njemu ono što si rekao onda si ga ogovorio / ogibetio, a ako to ne bude pri njemu onda si ga potvorio.” (Muslim)

Prenošenje tuđih riječi je da kruže klevetničke glasine između dvije osobe kako bi se prekinula veza između njih. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Prenosilac tuđih riječi neće ući u Džennet.“ (Muslim)

Ismijavanje ljudi u njihovom prisustvu činjenjem negativnih izraza lica ili putem gestikulacije rukama je takođe zabranjeno u islamu.
UPOZORAVANJE DJECE NA LAGANJE

Djeca moraju biti naučena da govore istinu i da se klone laži što je od najružnijih navika.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „”Kod koga se nađu četiri osobine pravi je licemjer, a kod koga se nađe neka od njih nosi u sebi obilježje licemjerstva sve dok ih se ne prođe, a to su: kada mu se nešto povjeri ,izda, kada govori , laže, kada obeća, iznevjeri i kada se spori, bestidno govori.”

Roditelji ne trebaju ovu zlu naviku olahko shvatati ili smatrati smješnim kada njihova djeca kažu laž jer će njima tako kasnije biti lakše da lažu bez bilo kakve grižnje savjesti.
ZLOSTAVLJANJE DRUGIH

Od najgorih osobina je zlostavljanje i vrijeđanje ljudi.Ako se ova loša osobina ne ispravi dok dijete odrasta teško će mu biti da je se kasnije kloni.

Islam naređuje čuvanje jezika.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Ko mi garantuje za ono sto je među njegovim vilicama i za ono što je među njegovim nogama, ja mu garantujem Džennet”.

Ovo znači čuvanje vlastitog jezika od izgovaranja bilo čega što srdi Allaha i čuvanje stidnih mjesta od činjenja bluda.

(putem-islama)

Related Articles

Back to top button