Islam

Vjera, šta to znači?

Pitanje koje svaki čovjek postavi sebi bar jednom u životu je:

“Kako i zašto sam došao na ovaj svijet i šta će biti sa njim kad umre?”

Nauka nam ne daje na ovo odgovor, ali nas na indirektan način upućuje ka vjeri. Zato je prva naredba Allahova, dž.š., bila: “Čitaj, u ime tvoga Gospodara!” Kada ne bi bilo vjere, ne bismo znali da pored ovog postoji i Budući svijet, gdje će ljudi polagati račun za svoja djela. Čovječanstvo bi ostalo bez motiva, jer sve što bi čovjek činio bilčo bi bez neke značajne vrijednosti i smisla. “Svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno.” (Kur’an) Saznanje da ćemo svi doći na Sudnji dan gdje će biti prikazana naša djela, motivira nas da budemo što bolji: “Ko uradi dobro djelo, bit će dvostruko nagrađen, a ko uradi hrđavo djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen i neće im se učiniti nepravda.” (Kur’an)

Mnoga upozorenja da se izbjegava zlo i da se čini dobro, uljepšavaju i olakšavaju život na ovom svijetu. Oni koji budu vjerovali Allah, dž.š., će im milost Svoju ukazati i na Pravi put ukazati, jer Allah, dž.š. kaže: “Vjernike koji su dobra djela činili On će prema zasluzi nagraditi i još će im, iz obilja svoga, više dati; a one koji su zazirali i oholili se – na nesnosne muke će staviti.” Vjera nam ulijeva snagu i pouzdanje u Allaha, dž.š. i odvraća od zla, o čemu nam Uzvišeni kaže: “Allah će pomoći onima koji su na pravome putu! A dobra djela koja vječno ostaju – od Gospodara tvoga bit će bolje nagrađena i ljepšem uzvraćena.” Allah, dž.š., nas motiviše da što više dobra činimo: “One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će, sigurno, voljenim učiniti.”

Također, Allah, dž.š., nas čuva od onoga što je loše, pa nas upozorava: “On zna glasno izgovorene riječi, zna i ono što krijete.” Zbog ovog saznanja odustajemo od onoga što je loše. Kako se život sastoji od lijepih i radosnih momenata, ali i od teških i neugodnih, islam nas uči kako ćemo prebroditi teškoće. U svakom trenutku Allah, dž.š. je uz svoga roba, čega moramo biti svjesni kako bismo kroz iskušenja lakše prolazili. Sjetimo se iskušenja Allahovih poslanika, najodabranijih Allahovih stvorenja. Ni oni nisu bili pošteđeni iskušenja, čak šta više, njihova iskušenja su bila daleko teža kao što ih mi prolazimo. Posredstvom razuma dolazimo do spoznaje o postojanju Vrhovne Sile – Allaha, dž.š., te razuman čovjek zna da ovaj svijet nije nastao sam od sebe nego da postoji neko ko o njemu brine i ko ga je po tačno određenim zakonima uspostavio.

Vjera znači svjesnost u svakom momentu da postoji Onaj koji sve vidi, koji sve čuje i koji o svemu brine. Iskreni vjernik će se s toga, prepustiti životnim tokovima tražeći u svakom svom koraku Allahovo, dž.š. zadovoljstvo. Za kraj spominjemo još jedan način spoznaje Boga, a to je Objava, koja je došla do svakog naroda preko Allahovih poslanika. Dakle, svakom narodu je Allah, dž.š. slao poslanika koji ih je opominjao i na Pravi put pozivao.

Related Articles

Back to top button